sluit
Shop Doneer

Verborgen wijsheid

Leestijd: 1 min.
Zie, U vindt vreugde in waarheid in mijn binnenste,
in het verborgene leert U mij wijsheid.
(Psalm 51: 8)
Het woordje 'zie' aan het begin van de zin, doet vermoeden dat de psalmdichter plotseling een waarheid ontdekt die hij daarvoor nog niet had begrepen. Waar zoekt God werkelijk naar in ons leven? In de allereerste plaats niet naar uiterlijke, religieuze gewoonten die op andere mensen een vrome indruk maken.
God kijkt veel dieper dan de gemiddelde kerkganger naar zijn broeder of zuster kijkt. God kijkt tot in de diepste diepten van ons hart. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de HERE ziet het hart aan (1 Samuël 16:7). God verlangt waarheid in het verborgene. Dat is precies het tegenovergestelde van religieuze uiterlijke schijn. Misschien laten onze medemensen zich daardoor misleiden en raken ze ervan onder de indruk, maar God niet! Hij kijkt er doorheen en zoekt innerlijke eerlijkheid en oprechtheid.
Laten we een moment nemen om onszelf eerlijk te onderzoeken: Ben ik echt open voor God? Ben ik 'transparant' in mijn relatie met Hem? Drukken de woorden die ik spreek werkelijk uit wat ik voel in mijn hart?
Als wij deze houding van innerlijke integriteit en transparantie voor God bereiken, dan komen we toe aan de tweede fase die David noemde: ...in het geheim (dit 'verborgene' kun je ook noemen: in de stilte van mijn hart) maakt Gij mij wijsheid bekend. Er is een 'geheime wijsheid van God', die bestemd is voor het 'geheime gebied' in de mens.
Deze wijsheid, die God openbaart in het verborgene - in de stilte van ons hart - kan slechts ontvangen worden door mensen die hun hart volledig en zonder voorbehoud voor God openstellen. Paulus zegt tegen de gemeente in Korinthe dat als we deze wijsheid kunnen ontvangen, dit een kenmerk is van ware geestelijke volwassenheid: Wij spreken echter de wijsheid van God, die vroeger als een geheimenis verborgen werd gehouden. God heeft die vóór alle eeuwen voorbestemd tot onze heerlijkheid(1 Korinthe 2: 7).

Mijn antwoord in geloof:
Vader, ik doe afstand van alle onoprechtheid en lege vormen in mijn relatie met U, opdat ik Uw verborgen wijsheid mag leren. Heer, ik verlang naar Uw wijsheid, en naar doorgaande geestelijke groei, zodat ik echt geestelijk volwassen kan worden en Uw bovennatuurlijke wijsheid leer ontvangen in mijn binnenste. Amen.