sluit
Shop Doneer

Vergeef

Leestijd: 2 min.

Om genezing van God te ontvangen voor afwijzing zijn er een aantal stappen nodig. Vandaag bespreken we een eerste, belangrijke stap: Volg Jezus’ voorbeeld en vergeef de persoon/personen die je afgewezen hebben.

…omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zoeen voorbeeld na, opdat u Zijn voetstappen zou navolgen. (1 Petrus 2:21)

Hoe werd Jezus afgewezen? Drieënhalf jaar lang had Hij Zijn leven volkomen gegeven om goed te doen, zonden te vergeven, zieken te genezen en mensen te bevrijden die door demonen onderdrukt werden. Aan het einde van die periode bood de Romeinse stadhouder, Pilatus, Jezus aan Zijn eigen volk aan. Aan het Joodse volk de keuze. Hij was bereid òf Jezus van Nazareth vrij te laten òf Barabbas, een misdadiger die schuldig was aan een politieke oproer en moord….

Met een van de meest verbijsterende beslissingen uit de wereldgeschiedenis, verwierp het volk Jezus en koos Barabbas. En ze riepen: ,,Weg met Jezus! Kruisig Hem! We willen Hem niet. We willen Barabbas, de rebel en moordenaar.” Jezus beantwoordde dat met een gebed voor de mensen die Hem kruisigden.

Vader, vergeef hethun, want zij weten niet wat zij doen. (Lukas 23:34b)

Dit is geen gemakkelijke stap. Sterker nog: alleen kun je het niet. Maar je bent niet alleen. Als je op dit moment tot God komt, is de Heilige Geest bij je. Als je jezelf aan Hem overgeeft, zal Hij je de bovennatuurlijke kracht geven die je nodig hebt om te vergeven.

Niet kunnen vergeven is een van de meest voorkomende blokkades die Gods zegen tegenhouden. Dit geldt ook in de relatie tussen man en vrouw. Ik herinner me een gesprek met een vrouw, die naar me toegekomen was voor gebed en bevrijding. Ik zei tegen haar: ,,U zult uw echtgenoot moeten vergeven.” Ze zei toen: ,,Nadat hij vijftien jaar van mijn leven verknoeid heeft en er vervolgens met een andere vrouw vandoor is gegaan?” Ik antwoordde: ,,Wilt u dat hij de rest van uw leven ook verknoeit?”

Denk eraan, het is niet degene tegen wie men wrok koestert die het meeste lijdt. Het is degene die de wrok heeft. Als je wilt, kun je vergeven! Vergeving is geen gevoel, het is een beslissing! Zeg niet: ,,Ik kan het niet”, maar zeg in dat geval de waarheid: ,,Ik wil het niet.” En als je kunt zeggen: ,,Ik wil het niet”, dan kun je ook zeggen: ,,Ik wil het wel.”

Zeg door een beslissing van je wil: ,,Ik leg alle bitterheid, wrok, haat en opstandigheid af.” Psychotherapeuten zeggen wel eens tegen alcoholisten: ,,Wrok is een luxe, die u zich niet langer kunt permitteren.” Die uitspraak geldt voor ons allemaal, niemand kan zich wrok permitteren. De prijs die je daarvoor betaalt is te hoog.

Gebed van de dag

Here Jezus, U bent aan het kruis voor mijn zonden gestorven en U bent uit de dood opgestaan. Ik bekeer me van al mijn zonden en ik vergeef iedereen, zoals God mij vergeven heeft. Ik vergeef alle mensen die me hebben afgewezen, die me geen liefde hebben laten zien. En Heer, ik vertrouw erop dat U mij vergeeft. Ik geloof Heer, dat U mij accepteert.

Gebed voor DPM wereldwijd

THAILAND

  • Bid om wijsheid van God bij het vaststellen van de verdere doelen en strategieën aan het eind van het jaar.
  • Bid om meer deskundige vertalers, zodat hun werk sneller en met zelfvertrouwen kan worden afgerond; bid ook om eenheid tussen de huidige vertalers en nieuwe werkers.