Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Vergeven zoals wij vergeven zijn

Leestijd: 1 min.
Tijdens de Bergrede leerde Jezus ons bidden:
En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren (Matteüs 6:12). Met andere woorden: ,,Vergeef ons zoals wij ook vergeven...". Besef je dat hier eigenlijk staat dat in die mate waarin jij anderen vergeeft, God ook jou zal vergeven? Als je anderen volledig vergeeft, zal God ook jou volledig vergeven. Maar als je aan ander slechts ten dele vergeeft, zal God jou ook slechts ten dele vergeven.Een belangrijke reden waarom veel christenen weinig of geen gebedsverhoring zien, is het feit dat ze anderen - vaak één bepaald persoon - niet vergeven. In mijn ervaring als pastoraal werker heb ik ontdekt dat onvergevingsgezindheid een van de meest voorkomende blokkades is in ons geestelijk leven. Ik vroeg ooit aan een vrouw die ik begeleidde, of er iemand was die ze nog niet had vergeven. ,,Ja", zei ze, en noemde een vooraanstaand iemand bij het ministerie van justitie. Ik zei: ,,Als je vrij wilt komen, zul je hem moeten vergeven. Het kan niet anders. Als je hem niet vergeeft, zal God jou ook niet vergeven." Dat klinkt misschien hard, maar het is Bijbelse realiteit; direct nadat Hij het Onze Vader heeft afgesloten, zegt Jezus ons dit expliciet. (zie Matteüs 6:14)
Zijn we bereid te vergeven? Misschien denken we: ,,Ik weet niet of ik dat wel kan...'', maar zou God misschien hetzelfde denken? ,,Ik weet niet of ik jou wel kan vergeven...''? Nee, want vergeving is geen gevoel; het is een beslissing. Ik noem dat de onvereffende rekening verscheuren. Iemand is ons misschien nog 30.000 euro schuldig, maar wat de schuld ook is, in verhouding zijn wij zelf God wel drie miljoen schuldig. Als we willen dat Hij zijn debiteuren verscheurt, moeten we eerst onze eigen schuldenaren vrijspreken door de belastende papieren te verscheuren. Dit is Gods onveranderlijke wet, die staat vastgebeiteld in het 'Onze Vader'. Het laatste gebedspunt uit het Onze Vader is een smeekbede om verlossing van de boze, satan. We hebben echter geen recht om te bidden voor bevrijding, voordat we alle anderen hebben vergeven, zoals we willen dat God ons vergeeft.

Dank U Jezus voor Uw sterven aan het kruis voor mij. Ik verklaar mijn bereidheid om anderen te vergeven, en ik proclameer dat Jezus werd gestraft zodat ik vergeven kon worden. Amen.