Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Onze behoefte aan vergeving

Leestijd: 2 min.

Wat maakt het woord 'vergeving' eigenlijk zo bijzonder en prachtig? Dat blijkt als je een aantal gevolgen ontdekt die vergeving met zich meebrengt: verzoening, vrede, harmonie, begrip, gemeenschap. Of… kijk eens naar de gevolgen als we niet vergeven: bitterheid, strijd, disharmonie, haat en oorlog. Soms lijkt het wel alsof het menselijk geslacht wordt overweldigd door deze kwade, negatieve krachten. Dit vreselijke lot kunnen we echter ontlopen als we de principes van vergeving kennen en toepassen.

De Bijbel leert ons twee richtingen van vergeving. Ze worden duidelijk zichtbaar in het symbool van ons geloof, het kruis. Het kruis bestaat uit twee balken; een horizontale en een verticale. Deze balken staan voor de twee richtingen van vergeving. De verticale balk toont ons de vergeving die wij nodig hebben van God. De horizontale balk laat de vergeving zien die wij zelf van anderen nodig hebben, of die we zelf aan de ander moeten schenken. De genade die nodig is voor deze vormen van vergeving is uitsluitend afkomstig van het kruis.

De vergeving die we van God moeten ontvangen, wordt prachtig beschreven in Psalm 32:1-2 waar David schrijft:

Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.

De Bijbel spreekt niet over een bepaald persoon die vergeving nodig heeft. Er wordt duidelijk gesteld dat wij allemaal vergeving nodig hebben van God. Er zijn geen uitzonderingen. Andere psalmen maken duidelijk dat er niemand is die niet heeft gezondigd (Psalm 14:1-3 en 53:1-3). We hebben allemaal gezondigd, dus hebben we allemaal vergeving nodig. Gelukkig is die er in overvloed, als we geloven in de kracht van het offer dat Jezus bracht aan het kruis.

Gebed van de dag

Dank U Jezus, dat U aan het kruis voor mij stierf. Ik erken mijn eigen behoefte aan vergeving, en ik belijd dat Jezus werd gestraft, zodat ik vergeven kon worden. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.