sluit
Shop Doneer

Verheerlijk God met je lichaam

Leestijd: 2 min.

Vandaag blijven we nog even bij 1 Korinthiërs 6, en zoomen in op een specifiek aspect van ons lichaam als tempel van de Heilige Geest.

Het lichaam nu is niet voor de hoererij, maar voor de Heer en de Heer voor het lichaam. (1 Korinthiërs 6:13b)

De meeste christenen zeggen zonder aarzeling ‘amen’ op het eerste deel van dit vers, maar wat betekent het dat je lichaam voor de Heer is en de Heer voor je lichaam?

En God heeft niet alleen de Heer opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. Weet u niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? (1 Korinthiërs 6:14- 15a)

Christus’ ledematen op aarde zijn onze lichaamsdelen. Dat zijn de gereedschappen waar Hij mee werkt.

Zal ik dan de leden van Christus nemen en ze maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet! Of weet u niet dat wie zich met een hoer verbindt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt Hij, zullen tot één vlees zijn. Wie zich echter met de Heer verbindt, is één geest met Hem. (1 Korinthiërs 6:15b-17)

Eerder in onze overdenkingen hadden we het over de eenheid tussen de menselijke geest en Gods Geest, in aanbidding. In deze tekst zien we opnieuw een directe parallel tussen enerzijds gemeenschap met een prostituee en anderzijds onze geestelijke relatie met de Heer. Hij of zij die zich in een liefdesrelatie (door aanbidding) verbindt met God, is één geest met Hem. Paulus drukt zijn waarschuwing nog wat sterker uit (zoals we ook gisteren al zagen):

Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, gaat buiten het lichaam om, maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is en die u van God hebt, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. (1 Korinthiërs 6:18-20)

Seksuele zonden bevuilen het lichaam. Je bent niet van jezelf - en dat geldt ook voor je lichaam. Je lichaam is niet van jou – het is Gods eigendom. Het ultieme doel van je lichaam is dat het dient als een tempel, een woonplaats, voor de Heilige Geest. God woont in het fysieke lichaam van de verloste gelovige.

In de tijd waarin wij leven komt er via allerlei media voortdurend allerlei onreinheid op ons af. Het is belangrijk een hartsbesluit te nemen om je lichaam – dus ook je ogen - uitsluitend te lenen voor het verheerlijken van God.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, mijn hele lichaam, ook mijn ogen, zijn Uw eigendom en ik wil alleen U ermee aanbidden. Dank U wel dat U mijn ogen aanraakt, om alleen te zien wat U verheerlijkt, en me radicaal af te keren van de verleidingen en betoveringen van deze wereld. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

OOST EUROPA

Brano Cekan leidt het werk van DPM in dit gebied. Bid voor hem: hij reist regelmatig naar de DPM-kantoren om de staf te bemoedigen en te bedienen. Hij heeft van de Heer bescherming, kracht en wijsheid nodig bij het omgaan met zijn vele verantwoordelijkheden.