Shop Doneer

Verkeerd om niet te bidden!

Leestijd: 3 min.
Vandaag gaan we verder met het verhaal over Gods bijzondere ingrijpen dat we meemaakten als zendelingen in Kenia. We mochten een zaal vol jonge studenten motiveren tot vurige voorbede voor hun land. Naast mij op het podium stond een jongeman die de zendeling die voor ons had gesproken, had vertaald. Deze jonge vertaler was afgestudeerd aan onze school en had al een baan gekregen als onderwijzer. Hij knielde naast mij tijdens het bidden. Toen we eindigden, stond hij op en zei: ,,Ik wil graag delen wat God me liet zien toen we baden." (Jarenlang heb ik aantekeningen bewaard van wat deze jongeman toen heeft gezegd - opgeschreven, gedateerd, en ondertekend door de jongeman).
Dit is wat hij vertelde: ,,Toen we aan het bidden waren, zag ik een rood paard. Het was een fel paard, en het kwam richting Kenia vanuit het oosten. Er zat een zwarte man op het paard, en erachter waren andere paarden - ook rood en net zo fel. Zij kwamen richting Kenia (Ik betwijfel of deze jongeman ooit het boek Zacharia had gelezen, maar het beeld wat de Heilige Geest hem had gegeven kwam exact overeen met de beschrijving in Zacharia 1:7-8). Hierna zei hij: ,,Toen we aan het bidden waren, zag ik deze paarden omdraaien om weg te gaan van Kenia, richting het noorden. En terwijl ik me afvroeg wat dit betekende, sprak God tot mij. Dit is wat God zei: ,,Alleen de bovennatuurlijke kracht van het gebed van Mijn volk kan de problemen die Kenia bedreigen, afwenden."
Bedenk dat je in de laatste bovenstaande zin het woord 'Kenia' kunt vervangen door de naam van jouw eigen land. Alleen de bovennatuurlijke kracht van het gebed van Mijn volk kan de problemen die [Nederland] bedreigen, afwenden.
Hoe liep het af in Kenia? Ik hoef alleen maar te zeggen dat in de jaren die voorbij zijn gegaan na dit profetische woord, alles precies zo is gebeurd zoals God het aan deze jongeman heeft laten zien. Kort nadat Kenia onafhankelijk werd, deden de communisten een bewuste, georganiseerde poging om het land over te nemen. Ze kwamen binnen vanuit het oosten, vanaf het eiland Madagaskar. De troepen die ze gebruikten, waren getraind in Cuba, en sommigen van hen spraken Spaans. Ze slaagden erin om Tanzania binnen te komen, het land ten zuiden van Kenia. Maar op een heel onverwachte manier hield Jomo Kenyatta, de president van Kenia, hen tegen en stuurde hen het land uit. Hij weigerde het land te laten vallen onder communistische heerschappij. In feite stond hij sterk op tegen het communisme, net als tegen Russische en Chinese infiltratie, en hij ontsloeg openlijk één van zijn naaste leiders, omdat hij financiële hulp had aangenomen vanuit China. Jaren ging Kenia, tegen alle verwachtingen in, behoren tot de meer stabiele en welvarende landen van alle bijna vijftig landen die sinds de Tweede Wereldoorlog in Afrika zijn ontstaan.
Een aantal jaar geleden, maar ruim na die gedenkwaardige zendingsmissie naar Kenia, kocht ik 16 pagina's bijlage van de London Times, die helemaal ging over Kenia vanaf de onafhankelijkheid. De conclusie van die bijlage was dat Kenia het meest ordelijke, succesvolle en veelbelovende land was van alle nieuwe Afrikaanse landen. Jaren later kreeg ik brieven van zendingsvrienden in verschillende landen van Oost-Afrika. Allemaal zeiden ze in die tijd: ,,Kenia is de allerbeste plek. Het is een centrum geworden voor missionaire groei van buitenaf. De regering van Kenia staat veel positiever tegenover christelijke zending dan welke andere regering in die regio ook."
Waarom is dat gebeurd? Ik geloof dat het gebeurde omdat er is gebeden. Als je deze verschrikkelijke omstandigheden leest, zouden we dom zijn geweest om niet te bidden, toch? Mogen we veronderstellen dat hetzelfde geldt voor jouw land en situatie vandaag? Kijkend naar de situatie in jouw land vandaag, dan is het best dom om niet te bidden! Denkend aan de Bijbeltekst die we eerder zagen in Jakobus 4:17, zou onze zonde van nalatigheid niet alleen dom zijn, maar zelfs verkeerd!
Wie dan weet goed te doen, en het niet doet, voor hem is het zonde. (Jakobus 4:17)

Vader, ik laat mij corrigeren en aansturen door Uw Woord van waarheid, en doe voorbede voor mijn land! Geef onze leiders - zowel de geestelijke als de wereldleiders - Uw wijsheid en kracht om Uw weg te volgen! Heer, ontferm U over ons!