Shop Doneer

Verkondig jij het Evangelie?

Leestijd: 3 min.
...en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. (Handelingen 1:8)

Het delen van het Evangelie kunnen we op vele manieren doen. Ik heb enkele mensen ontmoet die gewoon heel succesvol zijn in evangelisatie. Ze stappen in het vliegtuig, gaan naast iemand zitten en binnen tien minuten hebben ze het hele Evangelie gedeeld! Geloof me, als ik dat probeer, dan wordt het een drama. Ik moet echt blijven bij hoe de Heer me heeft gemaakt; mezelf dus. De manier waarop ik getuig, is waarschijnlijk heel anders dan de manier waarop jij zult getuigen. Maar de mensen naar wie we getuigen, weten haarfijn of onze boodschap echt is, dus we moeten onszelf blijven. Ik heb ontdekt dat wanneer ik dicht bij mezelf blijf en tegelijk dicht bij de Heer, dan ben ik automatisch een getuige. God spreekt door jou en mij heen tot mensen – als we bereid zijn Hem dat te laten doen. Dus nogmaals, het belangrijkste doel waarvoor we hier zijn, is om getuigen te zijn van Jezus Christus.

De woorden die Jezus sprak in Handelingen 1:8 waren de laatste woorden die Hij sprak voordat Hij de aarde zou verlaten en naar de hemel op zou varen. Heb je wel eens bedacht hoe dat moment moet zijn geweest? Je weet zelf wel dat wanneer je afscheid neemt van iemand die je erg dierbaar is, je juist dat moment van afscheid nemen zult koesteren en onthouden. Dat moment staat in je geheugen gegrift.

Ik weet zeker dat het zo ook was voor Jezus' discipelen, toen Hij van hen werd weggenomen. Ze wisten dat ze Hem nooit meer zo zouden zien. De laatste woorden die Hij sprak, zullen ook heel belangrijk en heilig voor hen zijn geweest. Wat waren die laatste woorden? ...tot aan het uiterste van de aarde... (Handelingen 1:8). Toen de discipelen naar huis gingen, galmden die woorden vast en zeker nog na in hun hart.

Wat hield het hart van de Heer bezig op dat moment? De uitersten van de aarde. In feite zei Hij: ‘Ik ben gestorven. Het werk is volbracht. Maar niemand heeft er baat bij als ze het niet horen. Als de mensen niet horen van mijn offerdood en opstanding voor hen, dan had ik net zo goed niet kunnen sterven.’

Iemand beschreef het moment dat Jezus terugkwam in de hemel. De engelen aanbaden en verwelkomden Hem en zeiden hoe geweldig het was wat Hij had gedaan. Toen zei een van de engelen: ‘Heer, U heeft alles volbracht, U heeft redding mogelijk gemaakt! Wat is Uw plan om deze boodschap te brengen aan de mensen die het nodig hebben?’ De Heer antwoordde: ‘Nou, Ik heb een aantal discipelen op aarde...’ De engel reageerde: ‘Maar Heer, U weet toch hoe onbetrouwbaar ze zijn geweest?! Ze hebben U niet begrepen, ze hebben U teleurgesteld, ze hebben U zelfs verloochend! Wat als ze nu niet naar de mensen gaan en het vertellen? Wat is Uw alternatieve plan?’ Hij antwoordde: ‘Ik heb geen alternatief plan...’

Dat is de realiteit vandaag. Jij en ik zijn Gods plan! Hij heeft geen alternatief. Als wij het Evangelie niet verkondigen, dan mislukt het hele plan. Wij zijn Zijn getuigen! Wij zijn degenen op wie Hij rekent om Hem bekend te maken aan de wereld. Zullen we gehoorzaam zijn aan die opdracht?

Gebed van de dag

Vader, ik wil gehoorzamen aan die heilige opdracht, om Uw naam en het Evangelie van Uw redding bekend te maken in deze wereld. Ik zal me inzetten om te helpen die allerbelangrijkste boodschap aller tijden, wijd en zijd bekend te maken tot aan de uiterste hoeken van de aarde! Of dat nu is door gebed en voorbede, door het steunen en helpen van andermans bediening, of door zelf te gaan... Leid mij door Uw Geest Heer, om te wandelen in de werken die U heeft voorbereid. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

MYANMAR

  • Blijf bidden om wijsheid en bescherming van God voor het DPM-team in Yangon, gezien de onrust en de protesten na de militaire coup in februari, en de verklaring dat een jaar lang de noodtoestand van kracht is in het land.

  • Bid dat er steeds meer mogelijkheden zijn voor het team om hun volk te bedienen en te voorzien van Dereks boeken.