sluit
Shop Doneer

Verkondigt u de dood van de Heere, totdat Hij komt

Leestijd: 2 min.
Weekthema:
Goddelijke discipline/ volheid van leven
Gisteren bespraken we hoe we moeten reageren op Gods discipline: verootmoediging (met 'vasten' als één van de aspecten). Vandaag gaan we dieper in op dit belangrijke onderwerp: zelfonderzoek in het licht van Gods discipline en daarvoor kijken we naar Paulus' instructies betreffende het avondmaal, het brandpunt van het hele Evangelie van Christus.
Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd verraden, brood nam, en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt... (1 Korinthiërs 11:23-26, nadruk toegevoegd)
Maar voor we verder lezen over wat Paulus schrijft over zelfonderzoek, wil ik de gelegenheid gebruiken om in te gaan op het gebruik van het avondmaal.
Wat is het een heerlijk voorrecht om de dood van de Heer te verkondigen. Ik wil niemand dit gebruik opdringen, maar Ruth en ik gebruikten het avondmaal iedere morgen samen als echtpaar. Het was ons dagelijkse voorrecht om de dood van de Heer te verkondigen. Gelovigen zullen het avondmaal niet voor eeuwig nuttigen, maar slechts totdat Hij komt. Het avondmaal is een voortdurende herinnering voor ons dat Hij komt. En we moeten dit blijven vieren totdat Hij komt.
Met het avondmaal maken we zichtbaar dat Jezus Christus, de Zoon van God, stierf en aan het kruis Zijn bloed voor ons vergoot. Iedere keer dat we dat doen, doen we dat in herinnering aan Hem. God wil dat we nooit vergeten dat Jezus voor ons als zondaars stierf . Ik ben ervan overtuigd dat veel christenen door geestelijke moeite gaan en klein van zichzelf denken en spreken omdat hun gedachten niet gericht zijn op de dood van Jezus en ze dus maar blijven hangen in het zondaar zijn; ze twijfelen of God wel van hen houdt. Als je je het kruis herinnert, dan hoef je niet laag te denken en spreken over jezelf. Het kruis is de demonstratie van Gods liefde voor ons. Romeinen 8:32:
Hoe zal Hij Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?
Voel je je klein, schuldig en zondig en worstel je met je zelfbeeld? Gebruik dan vaak het avondmaal - dat mag, want er staat immers: zo dikwijls als u dit drinkt... Er staat niet: 'zo zelden...'. Op die manier sta je heel vaak stil bij Jezus die stierf voor jouw zondaarschap, waarmee hij jou een heilige, koninklijke priester heeft gemaakt in zijn nieuwe verbond. Dat zal je genezen.
Morgen lezen we verder over zelfonderzoek, maar laten we vandaag de tijd nemen om stil te staan bij het geweldige voorrecht om deel te mogen nemen aan het avondmaal.

Vader, dank U wel dat ik met het vieren van het avondmaal mijzelf mag herinneren aan het offer van de Here Jezus. Dank U wel, dat ik niet hoef stil te blijven staan bij mijn zondaarschap, maar dat ik mag weten hoe waardevol U mij vindt, dat U zelfs Uw eigen Zoon niet gespaard heeft. Het avondmaal herinnert mij ook aan de komst van de Here Jezus, waar ik mij in mag verheugen. Amen.