Shop Doneer

Reiniging en vernieuwing

Leestijd: 2 min.

Het proces van verlossing houdt reiniging en vernieuwing in:

Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn ​liefde​ tot de mensen verschenen is, maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van ​rechtvaardigheid​ die wij gedaan hadden, maar vanwege Zijn ​barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de ​Heilige​ Geest (Titus 3:4-5).

De eerste fase van het proces is reiniging. De zonde maakt ons vuil. Van binnen zijn we smerig, en daarom hebben we reiniging nodig. Alleen het bloed van Jezus is in staat om de zondaar van alle zonde te reinigen. Hoe kunnen we die reiniging ontvangen?

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid (1 Johannes 1:9).

God vergeeft niet alleen de zonden uit het verleden, maar Hij wast ons ook schoon van alle vervuiling die de zonde in ons leven heeft gebracht. In vers 7 van hetzelfde hoofdstuk zegt Johannes dat alleen het bloed van Jezus, Gods Zoon, ons kan reinigen.

De tweede fase van onze verlossing is vernieuwing of wedergeboorte. Jezus zei tegen Nicodemus:

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien (Johannes 3:3).

Deze geboorte komt van God. Iets verderop zegt Jezus:

Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest (vers 6).

Als we uit onze moeder worden geboren, dan worden we fysiek geboren met onze vleselijke natuur. Dat is niet de geboorte die redding brengt. We moeten een volkomen nieuw leven ontvangen, waarin we geboren worden door de Geest van God. Dat is vernieuwing of wedergeboorte.

Gebed van de dag

Heer, dank U voor het bloed van Jezus en het werk van Uw Heilige Geest. Ik geloof dat de Here Jezus Christus mij door Zijn bloed reinigt van alle zonde, en ik ontvang het wonder van vernieuwing door de wedergeboorte – een volkomen nieuw leven door de Geest van God. Leer mij Heer, om in dat nieuwe leven te wandelen. Mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest, verlost en gereinigd door het bloed van Jezus. Amen

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.