Shop Doneer

Verlossing

Leestijd: 2 min.
Het 'woord van ons getuigenis' is, zoals we de afgelopen dagen lazen, het middel waarmee we het bloed van Jezus aan onze deurposten strijken, waarmee we het toepassen op ons leven. Maar logischerwijs kun je alleen 'getuigen' of 'belijden' (in overeenstemming met het Woord van God) wat het bloed van Jezus voor ons doet, als je ook weet wat het Woord daarover zegt, dus als je dat Woord ook kent. Het is dus heel belangrijk om te weten wat de Bijbel over het bloed van Jezus leert.
In het nieuwe testament leren we zeven verschillende dingen die het bloed van Jezus voor ons doet, die we de komende zeven dagen gaan bekijken. Het eerste is 'verlossing'.
In Efeziërs 1:7 zegt Paulus: ,, In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed...". Het woord 'verlost' betekent vanuit de grondtekst 'teruggekocht'. We waren in de macht van de duivel, maar Jezus heeft ons teruggekocht met Zijn bloed. Petrus legt verder uit:
...in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam. (1 Petrus 1: 18-19)
Door het woord lam te gebruiken, neemt Petrus ons mee terug naar het Pascha. Jezus was zonder gebrek, zonder erfzonde. En Hij was zonder smet, zonder persoonlijke zonde. En wij zijn vrijgekocht door Zijn bloed. Sla daar nu eens psalm 107 bij op voor de praktische uitwerking hiervan:
Laten zo spreken wie de HEERE verlost heeft, die Hij verlost heeft uit de hand van de tegenstanders, (Vers 2)
Als we verlost zijn, dan 'spreken we zo'. Als we niet zo spreken, dan zijn we niet verlost. Het is je belijdenis, je getuigenis, datgene wat je uitspreekt, wat maakt dat de verlossing voor jou ook werkelijkheid wordt. Anders blijft het bloed immers in de kom, zoals we eerder al lazen.
Ik geef een voorbeeld - en dit is niet de enige manier waarop je het kunt zeggen. Je zou hardop de volgende woorden kunnen zeggen: 'Door het bloed van Jezus ben ik vrijgekocht uit de macht van de duivel'.
Persoonlijk weet ik heel goed hoe het met mij gesteld was op het moment dat Jezus mij ontmoette. Ik was in handen van de duivel - daarover is geen twijfel mogelijk. Maar zo is het nu niet meer, omdat ik door het bloed van Jezus ben vrijgekocht uit de macht van de duivel. Als je je trots en eigenzinnigheid opzij kunt zetten, en hardop je getuigenis kunt uitspreken, dan zal je een vrijheid gaan ervaren zoals je nog nooit hebt meegemaakt.

Heer Jezus, dank U wel dat ik ben vrijgekocht van mijn zinloze levenswandel en verlost uit de hand van mijn tegenstanders. Ik ben niet vrijgekocht met vergankelijke dingen, zoals zilver of goud, maar met Uw kostbare bloed. Amen.