Shop Doneer

Vernieuwing door de Geest

Leestijd: 3 min.

Gisteren bekeken we het proces van verlossing en zagen dat de tweede fase daarvan vernieuwing omvat. In Titus 3:5 lazen we:

Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte Hij ons zalig, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest.

Het laatste aspect dat Paulus hier noemt is vernieuwing. We moeten een nieuwe schepping worden. Paulus zei:

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden (2 Korinthe 5:17).

Het woord 'schepping' is belangrijk, aangezien er maar één Schepper is: God. Mensen kunnen fabriceren, repareren en produceren, maar ze kunnen niet scheppen. Ons hart en innerlijk is zo vervuild en verstoord geraakt door de gevolgen van de zonde, dat repareren of oplappen van onze oude natuur onmogelijk is. Alleen een nieuwe schepping worden is afdoende.

In het Oude Testament, nadat David in overspel was gevallen, pleegde hij een moord, toen hij uiteindelijk geconfronteerd werd met de afschuwelijke conditie van zijn hart, riep Hij het uit naar God:

Schep in mij een rein hart o God (Psalm 51:12).

David wist dat schepping van God moest komen; het kon niet gebeuren via een menselijk proces. Herken jij dat ook bij jou er eigenlijk maar één oplossing mogelijk is voor alle gevolgen van de zonde, de gebrokenheid en de ravage die de duisternis in je leven heeft aangericht? Er is een wonder nodig: de schepping van een nieuw, rein hart.

In Titus 3:5 zagen we drie aspecten van het proces van verlossing: reiniging, vernieuwing en een nieuwe schepping. God doet iets in ons wat geen mens kan doen. En dit gebeurt allemaal door Gods genade, niet door mijn rechtvaardigheid. Het heeft niets met onze rechtvaardige daden te maken, die een beroep zouden kunnen doen op Gods rechtvaardige natuur. Nee, we hebben Zijn genade nodig. Onze 'rechtvaardigheid' brengt ons helemaal nergens. Verlossing komt tot ons door Gods soevereine genade.

Gebed van de dag

Heer, dank U voor het bloed van Jezus en het werk van Uw Heilige Geest. Ik geloof dat de Here Jezus Christus mij door Zijn bloed reinigt van alle zonde, en ik ontvang het wonder van vernieuwing door de wedergeboorte – een volkomen nieuw leven door de Geest van God. Leer mij Heer, om in dat nieuwe leven te wandelen. Mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest, verlost en gereinigd door het bloed van Jezus. Amen

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.