Shop Doneer

Vernieuwing van je denken

Leestijd: 2 min.
Weekthema:
Een levend offer

We komen nog even terug bij de eerste verzen van Romeinen 12:1,2: Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. (vers 2 uit NBG)
Gisteren lazen we dat we ons lichaam op het altaar mogen leggen als levend offer voor God. Vandaag kijken we naar het tweede vers. Wat gebeurt er als jij je lichaam op het altaar legt? Je denken wordt dan vernieuwd. Je innerlijke houdingen, je motivaties, je ambities en verwachtingen, je relaties, je inschattingen en al je standaarden worden vernieuwd. En terwijl in al deze gebieden je gedachten worden vernieuwd, verandert ook je hele manier van leven. Je bent niet langer gelijkvormig aan de wereld, maar je wordt op een nieuwe manier gevormd door de vernieuwing van je denken.
Laten we de manier van leven in de wereld eens bekijken, aan de hand van wat 1 Johannes 2:15-17 zegt over de houding van de vleselijke natuur. Vervolgens beschrijft vers 17 de geest en de houding van iemand die vernieuwd is in zijn denken, doordat hij zijn leven op het altaar heeft gelegd.
Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. (1 Johannes 2:15-17)
Het vleselijke denken is gericht op de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. Het wordt in beslag genomen door de tijdelijke dingen, de dingen die niet blijvend zijn maar die voorbijgaan - dingen die geen echte, blijvende waarde hebben. Maar als je vernieuwd wordt in je denken en je begint de wil van God te doen zoals Hij die heeft geopenbaard aan jouw vernieuwde denken, dan blijf je tot in eeuwigheid. Is dit geen heerlijke Bijbeltekst? Waarom zou je niet eventjes pauzeren en dit hardop belijden: Ik, die de wil van God doe, blijf tot in eeuwigheid.
Ik wil je iets heel bemoedigends zeggen. Als je Gods wil doet, dan ben je onzinkbaar. Je bent onverslaanbaar. Onvernietigbaar. Niets kan je weerhouden, als jij beweegt in de wil van God.
Hoe belangrijk is het dan om de wil van God te vinden en die te doen! Hoe kun je die vinden? Bied je lichaam aan als een levend offer voor God. Als jij je lichaam aanbiedt, dan wordt je denken vernieuwd. En als je denken wordt vernieuwd, dan kun je Gods wil vinden.

Vader, dank U wel dat Uw Woord belooft, dat als ik Uw wil doe, ik blijf tot in eeuwigheid! Nadat ik mijn lichaam aan U aanbiedt in gehoorzaamheid aan U, geef ik ook mijn denken aan U over. Wilt U mij opnieuw vormen door mijn denken te veranderen zodat ik Uw wil mag ontdekken: het goede, het welgevallige en volkomene. Amen.