Shop Doneer

Verschillende lichten in de tabernakel

Leestijd: 2 min.

Ik heb altijd veel belangstelling gehad voor de tabernakel van Mozes. Als je denkt aan de bouw van de tabernakel, weet je dat er drie ruimten waren, die van elkaar verschilden door het beschikbare licht dat ze kregen. Allereerst was er ‘de voorhof’. Daar had je natuurlijk licht: de zon, de maan en de sterren.

Dan ga je door het eerste gordijn of voorhangsel naar binnen. Hier komt geen natuurlijk licht. Paulus zei in 2 Korinthiërs 5:7: ...wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Binnengaan door het voorhangsel is een stap in geloof. Je komt dan in de eerste ruimte, die ‘het heilige’ wordt genoemd. Het licht komt van een kandelaar, die gevoed wordt met olijfolie. Dat is het licht van het geïnspireerde Woord van God, de heilige Schrift. Maar dat is niet je bestemming. Binnengaan door het eerste voorhangsel betekent opstanding, maar door het tweede voorhangsel binnengaan betekent hemelvaart.

Binnen, in ‘het heilige der heiligen’, bevind je je op de troon. De twee hoogste bedieningen van Jezus, die van Koning en Hogepriester, worden van daaruit uitgeoefend. Er is geen lichtbron. Het is een interessante gedachte dat het daarbinnen in de tabernakel volkomen donker is. Ik vraag mij af of je dit wel eens eerder als je bestemming hebt gezien: een kleine ruimte, een kubus zonder licht, met maar één enkel meubelstuk. Hoe verder je komt in het christelijke leven, hoe minder er is om je aandacht af te leiden. De enige mensen die door het tweede voorhangsel willen binnengaan, zijn zij die maar één ding willen: God!

Achter het tweede voorhangsel straalt een licht dat niet natuurlijk is en dat is heel merkwaardig. Het is ook niet kunstmatig. Het is wat men de shekina noemt. De tegenwoordigheid van God, die op een bovennatuurlijke wijze het vlees verlicht. Dat is het geheimenis van de verborgen wijsheid van God. Je hoéft niet door het tweede voorhangsel te gaan. Je kunt overal onderweg stoppen. Iets in mij wil echter zo ver mogelijk gaan.

Ik heb grote mannen Gods gezien, die zich vaak bewust op een plaats van eenzame schuldeloosheid bevinden waar ze van alles beroofd zijn, behalve van God. Als je God hebt, bezit je alles. Zo staat aan het einde van Romeinen 8: ...Waar u één met Christus bent. Kolossenzen 3 zegt: ...Christus is alles en in allen. Daarom zegt Paulus: Wat kan mij mijn erfenis in het Judaïsme schelen? Wat deert mij alles wat ik verloren heb? Het doet mij absoluut niets meer, ik wil achter het tweede voorhangsel zijn. Ik wil de openbaring van Jezus Christus. Ik heb geen theologie of leerstellingen nodig, ik heb openbaring nodig. Ik wil een persoonlijke, intieme openbaring van Jezus. Dat is het enige dat het verlangen van mijn ziel helemaal kan bevredigen.


Gebed van de dag

Vader, dank U wel dat ik een voorbeeld mag nemen aan Paulus, die zijn zinnen had gezet op maar één ding: meer van U in zijn leven. Bewerkt U in mij zo’n zelfde verlangen en toewijding, Heer, zodat ik achter dat tweede voorhangsel kom, waar Uw shekina, Uw heerlijkheid is… ik verlang ernaar dat die uit mijn leven straalt! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

SYRIË

  • Bid dat onze zendingswerkers beschermd zijn tegen Covid-19; het is hier wijd verspreid, terwijl het de gezondheidsdienst aan van alles ontbreekt.
  • Bid dat er meer leraren afstuderen om de plekken op te vullen van de duizenden leraren die óf zijn geëmigreerd óf vertrokken als gevolg van overbevolkte klassen en onmogelijke werkomstandigheden. Dit is in het bijzonder moeilijk voor kinderen en jonge mensen.