Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Vertroosting uitspreken

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Bid voor de vrede van Jeruzalem: wie Israël zegent, zal gezegend worden.
Hoe verbinden we ons aan Gods doel met Israël? Ik denk dat dat heel eenvoudig is. In Jesaja 40:1-2 zegt God:
Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat voor zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand des HEREN dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden. (NBG)
Toen ik dit vers analyseerde en bij de zin troost mijn volk aankwam, begreep ik dat het ging over Jeruzalem. Het Joodse volk kan niet getroost worden zonder Jeruzalem. Het hart van de Joden is volledig verbonden met de stad van de grote koning, Jeruzalem. Dus als ik gelijk heb en 'mijn volk' is het Joodse volk, tot wie zijn deze woorden dan gesproken? Ze moeten gesproken zijn tegen mensen die de God van de Bijbel en het gezag van zijn Woord erkennen. Jij en ik dus; gelovige volgers van Jezus. Wat zegt God tegen ons? Vertroost mijn volk Israël. God verlangt dat wij Israël troost bieden.
Ik ben bevriend met een aantal Joodse mensen die in Jezus geloven. Deze vrienden hebben mij er geregeld op gewezen dat de wereldwijde Kerk meer tijd besteed aan het bekritiseren van Israël, dan het troost bieden aan dit volk. We zijn niet geroepen om te bekritiseren; we hebben wel de opdracht om te vertroosten. Neem jij die verantwoordelijkheid op je?
Ik geloof dat deze vertroosting een manier is om de weg van de Heer te bereiden. Er zijn vele eeuwen van vooroordeel, vervreemding, vervolging en onbegrip die teniet gedaan moeten worden. Het koude harten die al deze negativiteit bij het Joodse volk teweeg heeft gebracht, zal opgewarmd worden door de warmte van echte christelijke liefde. Ik geloof dat dat onze roeping is in deze tijd.

Dank U Heer, voor de zegen die U belooft aan hen die van Israël houden. Ik proclameer troost richting Gods volk en vertroosting naar Jeruzalem. Ik bid voor de vrede van Jeruzalem: laat het wie u liefhebben goed gaan. Amen.