Shop Doneer

Vertrouwen op de Geest in bediening

Leestijd: 4 min.

Romeinen 8:14, waar we al eerder naar hebben gekeken, is een belangrijk gedeelte voor hen die zich willen voorbereiden op een bediening in het Lichaam van Christus:

Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.

Paulus gebruikt hier de voortdurende tegenwoordige tijd, dus eigenlijk staat er: zovelen als er voortdurend door de Geest van God geleid worden. Wie zijn Gods kinderen? (En bedenk dat we eerder al leerden dat het woord dat hier gebruikt wordt voor 'kinderen' gaat over volwassen kinderen). Zij die voortdurend geleid worden door de Geest... Met andere woorden: ik leef als een (volwassen) kind van God wanneer ik voortdurend geleid word door Zijn Geest. Ook jij moet niet geleid worden door regels, principes, technieken, voorschriften en dat soort dingen, maar door Gods Geest. Misschien heb je verschillende regels, principes, procedures of technieken geleerd, en ik zeg ook niet dat die verkeerd zijn. Maar het is wel verkeerd om er volkomen op te vertrouwen. Er is slechts één persoon die we volkomen kunnen vertrouwen: de Heilige Geest. Als we op Hem vertrouwen, dan zal Hij ons leiden naar elke regel, ieder principe, elk voorschrift en iedere strategie die we nodig hebben. Maar als we vertrouwen op regels, dan zullen we alleen maar dat bereiken wat menselijke mogelijkheden kunnen bieden. Als christenen zouden we de wereld veel meer moeten kunnen bieden dan dat. Een beroepspsycholoog heeft bijvoorbeeld zijn regels en zal met een diagnose komen die juist is of niet. Maar wij zijn geroepen om méér te doen dan dat. Wij hebben een wonderbaarlijke vriend, de Heilige Geest. Hij stelt goddelijke, bovennatuurlijke middelen tot onze beschikking.

Word alstublieft geen amateur-psycholoog. Psychologen kunnen soms gevaarlijk zijn, maar amateur-psychologen kunnen zeer gevaarlijk zijn! Als iemand naar je toe komt voor hulp, werk dan niet direct een hele lijst symptomen af. Vertrouw op de Heilige Geest. Misschien leidt Hij je naar die lijst van symptomen en blijkt die lijst te kloppen - maar je kunt er niet op vertrouwen. Alleen de Heilige Geest zelf kun je vertrouwen. Sommige mensen hanteren in counseling de techniek waarbij ze je helemaal mee terugnemen naar je kinderjaren, babytijd en zelfs tot in de moederschoot. Maar toen Jezus de Samaritaanse vrouw bij de waterput ontmoette nam Hij haar niet de hele weg terug naar haar kinderjaren en haar babytijd: Hij had een woord van kennis ontvangen van de Heilige Geest: want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet (Johannes 4:18). Jezus hoefde verder niets meer te zeggen; dit inzicht legde haar hele hart en haar leven ogenblikkelijk voor Hem bloot.

Mijn eerste vrouw, Lydia, was naar vele maatstaven een zeer ongewone vrouw. Ze was van Deense afkomst, en een echte viking! Op een keer, toen we nadachten over het kopen van een huis, kwamen twee doorgewinterde vrouwelijke makelaars een huis presenteren dat ze geschikt vonden voor ons. Ze waren vastbesloten dit huis aan ons te verkopen. Terwijl ze op de bank zaten, keek Lydia één van hen aan en zei plotseling: ,,Ik denk dat uw benen ongelijk zijn. Wilt u dat mijn man voor u bidt?'' Hoe zou ze - totaal overrompeld als ze was - nee kunnen zeggen? Dus knielde ik neer voor de makelaar, zag dat haar benen inderdaad van ongelijke lengte waren en bad voor haar. Het korte been groeide aan en de vrouw kreeg de schok van haar leven. Snel schoof ik door naar de andere vrouw. ,,Mag ik uw benen ook controleren?'' Ook deze groeiden tot exact gelijke lengte. Toen zei ik: ,,Hoe staat het met uw armen?'', vroeg ik toen. ,,Oh nee!'', antwoordde ze. ,,Zo is het genoeg!'' Maar vanaf dat moment waren deze vrouwen totaal andere mensen geworden. In plaats van zeer zakelijke makelaars werden het echte mensen, met echte problemen, die ze wilden delen met Lydia en mij. Ze verkochten ons overigens een prima huis! Wie maakte het verschil? De Heilige Geest.

Hij zal ook jou leiden om alle beloften van Christus' verzoeningswerk toe te passen en zichtbaar te maken in jouw leven en dat van anderen. Hij heeft de sleutel van de voorraadkamers van Gods voorzieningen. Hij wil jouw persoonlijke Gids zijn.

Gebed van de dag

O Heer, wat is er nog veel om in te groeien, en wat is het geweldig dat U die rijkdom beschikbaar heeft, ook voor mij! Geef mij vrijmoedigheid Heer, om mij in geloof uit te strekken naar de werken die U ook deed, en dat de Heilige Geest mij leidt. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.