Shop Doneer

Vertrouwen op eigen kunnen

Leestijd: 3 min.
Vervloekt is de man die vertrouwt op een mens, en die een schepsel tot zijn arm stelt, terwijl zijn hart van de HEERE afwijkt. (Jeremia 17:5)

God heeft een roeping voor jouw leven, maar satan, de grote tegenstander van God en mensen, doet er alles aan doet om te verhinderen dat jij en ik in onze bestemming wandelen. Een van de middelen die hij daarbij inzet, is christenen verblinden voor de betekenis van het kruis, zodat hij terugvalt in wetticisme.

De vorige keer hebben we hiervan twee gevolgen gezien:

  1. Hij gaat vertrouwen op zijn eigen werken en komt weer onder de wet als middel tot gerechtigheid. Dat is echter een doodlopende weg, want niemand houdt zich aan de héle wet (Zie Jakobus 2:10-11).
  2. Teruggaan onder de wet brengt ons onder de vloek van God (Zie Galaten 3: 11-13).

Een derde gevolg is dat wetticisme geen ruimte laat voor Gods bovennatuurlijke kracht. Paulus zei:

Hij dan Die u de Geest verleent en krachten onder u werkt, doet Hij dat uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof? (Galaten 3:5).

Natuurlijk is het antwoord dat wonderen komen door in geloof naar Gods Woord te luisteren. Als de kerk wettisch wordt, verliest ze elke manifestatie van het bovennatuurlijke.

De volgende stap in deze negatieve spiraal is dat de theologen gaan beweren dat God het bovennatuurlijke heeft teruggetrokken - het was alleen maar voor het tijdperk dat de discipelen leefden. Eerst zondigen we door het bovennatuurlijke af te wijzen, en dan maken we onze zonde nog erger door te verklaren dat God het bovennatuurlijke heeft weggehaald! Dat is een leugen—een theologische leugen— en het verdoezelen van ons eigen falen.

Je zou kunnen zeggen: ”Wel, daar ging het om de wet van Mozes, en als nieuwtestamentische christen ben ik daar ook niet meer onder”. Het is waar dat de wet van Mozes is wat Paulus in gedachten had. Maar er is een vloek uitgesproken in het boek van Jeremia die betrekking heeft op ons allemaal:

Zo zegt de HEERE: Vervloekt is de man die vertrouwt op een mens, en die een schepsel tot zijn arm stelt, terwijl zijn hart van de HEERE afwijkt. (Jeremia 17:5)

Als we vertrouwen op onze eigen vleselijke mogelijkheden, dan zijn we onder de vloek gekomen. Hoeveel kerken zitten vol met mensen die vertrouwen op mensen? En heb je wel eens bedacht dat ‘vertrouwen op een mens’ ook inhoudt: vertrouwen op je eigen kunnen? De Bijbel zegt dat degene die dit doet, onder de vloek is. Waarom? Omdat het hart van die persoon van de Here afwijkt.

Naast veel herkenbaarheid op individueel vlak, zou ik zeggen dat dit ook in grote lijnen de geschiedenis van de Kerk accuraat beschrijft. God bezoekt zijn volk en zij ervaren zijn genade en zijn bovennatuurlijke kracht. Maar het duurt zelden langer dan één generatie. Dan keren zij zich weer naar hun eigen inspanning, hun menselijke regels en systemen.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, dank U wel dat U mij wilt helpen om zo voortdurend en vanzelfsprekend te vertrouwen op Uw voortdurende trouw in mijn leven, dat hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn, ik mij nooit uit het veld laat slaan, maar steeds opnieuw Uw hulp en ingrijpen/voorziening in mijn leven verwacht… Dank U Heer, dat waar U in mijn leven verschijnt, alles nieuw wordt! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.