Shop Doneer

Vertrouwen op het Lam

Leestijd: 1 min.
Vandaag zoomen we in op een ander zinnetje uit de eerdere tekst uit 1 Korinthe 5:7. We zagen gisteren al dat Paulus hier een directe verbinding legt tussen het oudtestamentische Pesach en de kruisiging van Jezus: Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus.Hier past Paulus het Pesach offer duidelijk toe op Jezus' offer aan het kruis. We kunnen zeggen dat het Pesachlam bijna twintig eeuwen geleden is geslacht en het bloed van het Lam bevindt zich in de schaal. Zijn bloed heeft gevloeid, maar het biedt ons geen bescherming als het alleen maar in de schaal blijft. We moeten het vergoten bloed aanbrengen op de plaatsen waar we zijn. Hoe doen we dat?
In het Oude Testament werd hier hysop voor gebruikt, maar wat gebruiken we vandaag de dag? Het antwoord is: ons getuigenis. Ons persoonlijke getuigenis - datgene wat we belijden - neemt het bloed uit de schaal en brengt het aan op onze 'huizen', dat is ons leven, de situaties waar we ons in bevinden, en onze gezinnen. We overwinnen satan als we persoonlijk getuigen wat de Bijbel zegt dat het bloed van Jezus voor ons doet.

Dank U Heer, voor het bloed van Jezus. Maak mij vrijmoedig Heer, om met mijn mond te belijden wat Jezus' offer voor mij doet. Dank U wel dat U zich voor mij heeft opgeofferd. Ik vertrouw dat Uw bloed mij reinigt en vrijmaakt van alle zonde. Hiermee getuig ik persoonlijk wat de Bijbel zegt dat het bloed van Jezus voor mij doet. Amen.