Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Verzadigd en bewaard voor kwaad....

Leestijd: 2 min.
Gisteren zagen we het wijze advies uit Spreuken 3, dat in de vreze des Heren grote gerustheid ligt, en dat zelfs onze zonen er een schuilplaats in vinden. Degene die de vreze des Heren heeft, mag een schuilplaats verwachten voor zijn kinderen. Geloof me, in de wereld waarin we vandaag leven, is het belangrijk een schuilplaats te hebben.
De vreze des Heeren is een bron van leven om de strikken van de dood te ontwijken (Spreuken 14:27).
Zelfs als we leven in een wereld waarin hardheid en geweld lijkt toe te nemen, beschikken we over een bron van leven, die ons helpt te ontkomen aan de strikken van de dood. Enkele hoofdstukken verder lezen we:
De vreze des Heeren is ten leven, verzadigd overnacht men, door geen kwaad bezocht (Spreuken 19:23).
Dit is één van de meest verbazingwekkende uitspraken in de Bijbel. Volgens mij belooft geen enkel vers meer dat wat hier wordt beloofd... Als we de vreze des Heren hebben, zullen we voortdurend verzadigd zijn. Omgekeerd, als we gefrustreerd en teleurgesteld zijn, dan is dat misschien een indicatie dat we in ons leven de vreze des Heren missen.
Behalve dat de vreze des Heren ons blijvende verzadiging geeft, bewaart zij ons ervoor door het kwade bezocht te worden. We kunnen urenlang nadenken alleen al over deze drie beloften over de vreze des Heren: ze is ten leven, we overnachten verzadigd, en we worden door geen kwaad bezocht.
Het loon van nederigheid - de vreze des Heeren - is rijkdom, eer en leven (Spreuken 22:4).
Nederigheid combineren we altijd met de vreze des Heren. Het is onmogelijk om hoogmoed - het tegenovergestelde van nederigheid - te combineren met de vreze des Heren. Als we nederigheid in praktijk brengen en de vreze des Heren hebben, belooft Gods Woord ons rijkdom, eer en leven.
Laat je hart niet jaloers zijn op de zondaars, maar heel de dag blijven in de vreze des Heeren. Want juist dan is er toekomst, en wordt je hoop niet afgesneden (Spreuken 23:17-18).
We moeten de hele dag ijverig zijn in de vreze des Heren. Dit houdt in dat ons hele leven en onze leefstijl (de dingen die we doen en de keuzes die we maken) doortrokken is van de vreze des Heren. De leefstijl van iemand die wandelt in de vreze des Heren is opvallend anders, en buitengewoon aantrekkelijk, heel de dag...

Hemelse Vader, dank U wel dat de vreze des Heren mij en mijn kinderen een schuilplaats biedt, en dat rijkdom, eer en leven mij en mijn familie te beurt vallen als ik de vreze des Heren in mijn leven koester... Dank U voor Uw voortdurende trouw en liefde die mij verzadigt. Amen.