Shop Doneer

Het volledige recht van verlossing

Leestijd: 2 min.

In Efeze 1:7 lezen we over de voorziening die er is in het bloed van Jezus:

In Hem hebben wij de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de misdaden, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade.

De vergeving van onze zonden is gekocht met Jezus' bloed. Vergelijk dit vers eens met wat Jezus zei tijdens het laatste avondmaal, toen Hij de beker aan Zijn discipelen gaf, als een beeld van Zijn bloed:

...want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe ​verbond, dat voor velen vergoten wordt tot ​vergeving​ van ​zonden (Mattheüs 26:28).

Hebreeën 9:22 zegt dat zonder het vergieten van bloed geen vergeving van zonden kan plaatsvinden. Dus het bloed van Jezus werd vergoten, opdat onze zonden konden worden vergeven.

In Efeze 1:7 maakt Paulus twee begrippen gelijkwaardig, namelijk de verlossing door het bloed van Jezus en de vergeving van zonden. Het is belangrijk om dit te begrijpen, omdat we het volledige recht op verlossing alleen ontvangen als onze zonden zijn vergeven. Ben jij er diep van doordrongen dat jouw zonden vergeven zijn? Besef jij dat al je fouten, verkeerde keuzes en onvolkomenheden werkelijk zijn weggewassen door Jezus' bloed. Het is mijn ervaring dat vele christenen gehinderd worden in hun functioneren en niet leven in werkelijke vrijheid, omdat ze onvoldoende begrijpen dat Jezus' bloed hen echt heeft vrijgekocht en schoongewassen van de zonde. Als jij dit herkent, bid God dan dat Hij je de enorme kracht van Jezus' bloed openbaart.

Gebed van de dag

Heer, dank U wel voor het bloed van Jezus. Ik geloof dat ik het volle recht van verlossing heb ontvangen, omdat al mijn zonden zijn vergeven door het bloed. Openbaar mij de diepte en kracht van Uw offer, Heer Jezus. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.