Shop Doneer

Vier gevolgen voor ons

Leestijd: 2 min.
Jezus' uitspraak die we gisteren lazen in Johannes 20:21 (Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.) heeft vier consequenties voor ons:
Ten eerste, toen Jezus de Zoon kwam, zei Hij: Want Ik ben ... neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil van Hem Die Mij gezonden heeft. Jezus zegt: ,,Dit is het hele doel van Mijn aanwezigheid in de wereld - niet om te doen wat Ik wil, maar wat de Vader wil." (Zie Johannes 6:38)
Ten tweede zei Hij over de werken die Hij deed: ,,De Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken. Ik doe ze niet uit mijzelf." (Zie Johannes 14:10)
Ten derde zei Hij: ,,De woorden die Ik tot u spreek, zijn van de Vader Die Mij gezonden heeft." (Zie Johannes 14:10,24)
En ten vierde zei Hij: ,,Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien." (Johannes 14:9)
Als we deze dingen weten en vervolgens kijken naar Jezus' uitspraak: ,,Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie" (Johannes 20:21 GNB), dan herkennen we in deze vier Bijbelteksten belangrijke waarheden voor ons:
Waarheid #1: We zijn hier niet om onze eigen wil te doen, maar de wil te doen van Jezus Christus Die ons gezonden heeft. We hebben geen recht om onze eigen wil te doen. De enige reden dat we hier zijn, is om Jezus' wil te doen.
Waarheid #2: Wat we ook doen, we moeten kunnen zeggen: ,,Ik doe dit niet uit mijzelf. Het is Jezus in mij Die deze werken doet."
Waarheid #3: Welke woorden we ook spreken, we moeten kunnen zeggen: ,,Dit zijn niet mijn woorden. Het zijn de woorden die Christus mij gegeven heeft."
Waarheid #4: We moeten midden in deze wereld kunnen staan en zeggen: ,,Als je mij hebt gezien, dan heb je Jezus gezien." Wij zijn de zichtbare vertegenwoordigers van God. Net zoals Adam naar Gods beeld en de gelijkenis van God was gemaakt om Gods gezag uit te oefenen namens Hem, zo zijn wij opnieuw geschapen naar Gods beeld en gelijkenis door Jezus Christus, om Gods gezag uit te oefenen namens Hem! Jezus is teruggegaan naar de hemel. Wat er op aarde gedaan moet worden, moet gedaan worden door jou en mij.
We sluiten deze overdenking af met Efeze 3, waar we lezen over Gods ultieme doel met deze Goddelijke ruil:
...opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden... (Efeze 3:10).
Met andere woorden, wij moeten het bewijs zijn van de veelvuldige wijsheid van God - niet alleen in deze wereld, maar ook in het hele rijk van overheden en machten in de hemelse gewesten. De veelvuldige, veelzijdige wijsheid van God moet uiteen gespreid, onthuld en volmaakt worden in de Gemeente - dus in jou en mij. Dat is waarom we hier zijn. Dat is Gods doel. Bevat je de reikwijdte van deze enorme verantwoordelijkheid? Sterker nog, ben je klaar om haar te accepteren? Zo ja, geef jezelf dan aan de Heer en Zijn doelen over met het volgende gebed:

Vader, ik erken dat ik als volger van Uw Zoon Jezus Uw zichtbare vertegenwoordiger ben op aarde. Stort alstublieft Uw bevrijdende genade uit in mijn leven. Ik geef mijzelf over in Uw dienst en vraag U om mij sterk te maken, zodat ik U, Uw rechtvaardigheid en Uw autoriteit in de wereld rondom mij, volledig kan vertegenwoordigen. Dit zal ik doen met Uw hulp en door Uw genade. Ik ben van U, Heer. Amen.