Shop Doneer

Vind je plek

Leestijd: 2 min.
Weekthema:
Ik ben een deel van het lichaam van Christus.
In Spreuken 27:8 staat:
Iemand zonder huis is als een vogel zonder nest (GNB).
Heb je wel eens een vogel gezien die zijn nest verliet en er vervolgens niet meer in kon terugkeren? Weinig dingen zijn aandoenlijker en zieliger om te zien. Dit is een levendig beeld van hoe het is om ontheemd te zijn - je plek niet kunnen vinden. In de loop der jaren heb ik heel wat mensen geprobeerd te begeleiden die ik uiteindelijk gewoon moest zeggen: ,,Een van je belangrijkste problemen is dat je ontheemd bent, je bent geografisch gewoon niet op de plek waar je thuishoort. Ik ben bang dat je moeite zult houden om echt tot bloei te komen, zolang je je plek niet vindt."
Toch was er voor deze mensen ook goed nieuws; je 'juiste plek' wordt namelijk niet uitsluitend bepaald door een geografische locatie, maar heeft nog meer te maken met je plaats in God, en je plaats in het lichaam van Christus. In de bijbel staat dat ieder van ons deel zou moeten zijn van het lichaam. Als lichaamsdeel van Hem moet ieder op de juiste plaats zitten om te zorgen dat het lichaam goed functioneert. Een hand ziet er niet alleen bespottelijk uit, maar functioneert ook niet goed als hij op de plaats van een schouder zou zitten. En een voet ziet er raar uit aan het einde van een arm. Je moet erachter zien te komen wat voor lichaamsdeel je bent (dus wat jouw gave en functie is) zodat je kunt passen op de plaats die bij jou hoort.
Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen (1 Timoteüs 1:9).
Wat een prachtige tekst, met een diepte die bijna niet te vatten is. Er staat dat God ons heeft gered (zalig gemaakt), maar daar stopt het niet. Onmiddellijk vervolgt de schrijver dat Hij ons ook heeft geroepen. Wie gered wordt, is altijd ook geroepen. Er is niemand die wordt gered, zonder ook geroepen te worden met een heilige roeping. Wauw, redding betekent dus altijd ook levensvervulling en een doel! Toch hebben massa's geredde christenen geen idee wat hun roeping is. Dat komt echter niet doordat er geen roeping voor ze is. God redt jou altijd met een bedoeling. Je zult gefrustreerd zijn en een onvervuld leven leiden als je je roeping niet ontdekt en vervult. Andersom zal God jou je roeping openbaren als je Hem erom vraagt! Ontdek je plek!

Dank U Jezus, dat U mij deel maakt van uw lichaam, en mij helpt mijn plaats en heilige roeping in U te vinden. Ik ben een deel van het lichaam van Christus. Amen.