Shop Doneer

Vleselijkheid en wetticisme

Leestijd: 2 min.

Gisteren deelde ik het verhaal van een gemeente wiens leden betoverd waren. Dit was de eerste keer dat ik met de realiteit van Galaten 3:1 te maken kreeg: O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd... Vandaag gaan we verder met onze studie over dit Bijbelgedeelte.

Hoe wist Paulus dat de Galaten betoverd waren? Dat kunnen we lezen in het tweede deel van het vers: ...om de waarheid niet te gehoorzamen; u voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof Hij onder ú gekruisigd was? Ze hadden het zicht op Jezus Christus als de Gekruisigde verloren. Door de toverij waren ze het zicht kwijtgeraakt op de realiteit van het Kruis. En het gevolg daarvan was: Vleselijkheid en wetticisme. Dat laatste, wetticisme, klinkt in het voorbeeld van deze extreme situatie misschien wat vreemd, maar toch was er sprake van wetticisme: de gemeente ging gewoon door alsof er niets aan de hand was. Dat kan alleen gebeuren als een gemeente gebaseerd is op wetten en regels, in plaats van op het Kruis. Wetticisme komt altijd voort uit het vlees, ook al klinkt het nóg zo geestelijk. Lees Galaten 3:2-4:

Dit alleen wil ik van u vernemen: hebt u de Geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? (Zie je dat zij de Geest hadden ontvangen?) Bent u zo dwaas? U die met de Geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees? Hebt u tevergeefs zoveel geleden? Als het toch eens tevergeefs was...! Hij dan Die u de Geest verleent en krachten onder u werkt, doet Hij dat uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof?

God had tekenen en wonderen onder hen gedaan. Ze waren gered en gedoopt in de Geest, maar toch waren ze betoverd. Twee resultaten waren het gevolg: werken der wet en werken van het vlees; wetticisme en vleselijkheid. Wetticisme is een woord dat christenen gemakkelijk gebruiken om andere christenen te bekritiseren. Daarom geef ik een definitie om het woord te verduidelijken:

Wetticisme is een poging om gerechtigheid bij God te verkrijgen door je aan bepaalde regels te houden.

Of dat nu de wet van Mozes is of wetten van pinkstermensen, baptisten of katholieken, dat maakt geen enkel verschil. Iedereen die gerechtigheid nastreeft door het naleven van een wet of een aantal regels, is wettisch. God heeft gezegd dat we alléén maar moeten geloven in Hem, die Jezus in de dood gegeven heeft voor onze zonden en Hem weer heeft opgewekt voor onze rechtvaardiging. Niemand, geen enkele kerk of gemeente, geen organisatie of Bijbelleraar heeft gezag om ook maar één enkele regel hieraan toe te voegen. Iedere toevoeging is wetticisme.


Gebed van de dag

Hemelse Vader, helpt U mij om mijn hele leven te leven vanuit mijn liefdesrelatie met U, op basis van geloof. Bescherm mij Heer, dat ik ooit zou vervallen in wetticisme, in plaats van dagelijks te leven vanuit mijn liefdesrelatie met U, gevoed door Uw heerlijke, altijd levende Woord! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

ESTLAND

    • Voor deze maand hebben we seminars over bevrijding gepland. Bid om een goede opkomst en vruchtbare bijeenkomsten, zodat veel mensen beïnvloed worden en bevrijding vinden.
    • Bid om een volledige genezing voor onze zendingswerker en zijn vrouw, van de klachten van het virus.