Shop Doneer

Vol van Christus; God zelf

Leestijd: 2 min.
Weekthema:
Ik ben volmaakt in Christus
Let op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, naar de overlevering van de mensen, naar de grondbeginselen van de wereld, en niet naar Christus. Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u hebt de volheid ontvangen in Hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht.(Kolossenzen 2:8-10)
In deze prachtige tekst, die mijn als voormalig filosoof natuurlijk extra aanspreekt, staat mijn levensdoel beschreven: de volheid binnengaan die ons gegeven is in Jezus Christus. Hij is onze ultieme bestemming. Dit kunnen we illustreren aan de hand van een parallel met de tabernakel van Mozes, zoals die in het Oude Testament beschreven staat. De tabernakel was opgebouwd uit twee delen. Ten eerste de voorhof, ten tweede het eerste gordijn naar het heilige, en in de ruimte achter dat een gordijn nog een tweede voorhangsel, dat leidde naar het heilige der heiligen. Een eenvoudige manier om het verschil te ontdekken, is te kijken naar de hoeveelheid licht die op iedere plek naar binnen valt.
In de voorhof is het natuurlijke licht van zon, de maan en sterren. In het heilige is geen natuurlijk licht. Het licht hier komt van de menora, de zeven-armige kandelaar waarin olie wordt gegoten om de vlammen brandend te houden. Als je in het heilige bent, dan leef je niet langer met behulp van je natuurlijke zintuigen, maar door geloof. Het is opvallend dat achter het tweede gordijn totaal geen licht was. Er was slechts één reden om daar naar binnen te gaan: God ontmoeten. Als een man met een zuiver hart dat tweede gordijn passeerde, werd hij glorieus verlicht met de bovennatuurlijke aanwezigheid van God, de 'shekina'. Dat is de ultieme bestemming. In die plaats is niets anders wat ons beïnvloedt, behalve God. Hij voorziet daar niet in alternatieve attracties - daar is het God of niets. Als God niet komt, dan ben je alleen in de duisternis. Leven met God als onze bestemming betekent dat we geen alternatieve dingen najagen. Het is alleen God, verder niets. Het licht dat ik zoek is niet natuurlijk of gemaakt; het is bovennatuurlijk - de tegenwoordigheid van God zelf.

Dank U Heer voor uw werk in mij, en dat ik door het volbrachte werk van Jezus het Heilige der Heiligen binnen mag gaan om U te ontmoeten. Ik proclameer dat het God is die ik zoek en niemand anders - de volheid van Christus - want ik ben volmaakt in Christus. Amen.