Shop Doneer

Voldoen aan Gods voorwaarden

Leestijd: 3 min.

We moeten onderscheid maken tussen het verdienen van Gods genade, wat onmogelijk is, en anderzijds het tegemoetkomen aan Gods voorwaarden, wat noodzakelijk is. We kunnen Gods overvloed nooit verdienen, omdat die alleen door genade tot ons komt, maar we worden wel geacht te voldoen aan de voorwaarden die God heeft geschapen om Zijn overvloed in geloof te ontvangen. Als we voorbijgaan aan Gods voorwaarden, dan heeft ons geloof geen Bijbelse basis - dan is het een arrogante, overmoedige aanname en geen geloof. Om aan Gods voorwaarden te voldoen, moet onze motivatie en houding juist zijn. Daarom is het goed om onze motivaties zorgvuldig en regelmatig te onderzoeken (vooral als het gaat over geld). Onreine motieven kunnen zijn:

Geld of rijkdom tot afgod maken:

Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te hunkeren, zijn sommigen afgedwaald van het geloof... (1 Timoteüs 6:10);
...hebzucht, die afgoderij is. (Kolossenzen 3:5)

Rijkdom najagen op een zondige manier:

Wie rijkdom verwerft, maar niet op rechtmatige wijze, is als een patrijs die eieren uitbroedt, maar ze niet heeft gelegd. Op de helft van zijn dagen moet hij die achterlaten, in zijn einde blijkt hij een dwaas te zijn. (Jeremia 17:11)

Vertrouwen op rijkdom als basis voor zekerheid en een prettig gevoel:

Wie op zijn rijkdom vertrouwt, die zal ten val komen... (Spreuken 11:28)

Rijkdom gebruiken voor zelfgerichte doelen of eigen winst:

Wie vrijgevig is, wordt almaar rijker, wie gierig is, wordt arm. (Spreuken 11:24, NBV)

In Lukas 12:16-21 vertelt Jezus de gelijkenis van een rijke man die grotere schuren bouwde om zijn winst in op te slaan. Maar de Heer zei tegen hem:

Dwaas! In deze nacht zal men uw ziel van u opeisen (vers 20). En Jezus voegde eraan toe:
Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God (vers 21).

Het eerste waar we rijk in zouden moeten worden is in God, door Hem onze tienden en offers te geven voor het bouwen van Zijn Koninkrijk.

Gebed van de dag

Dank U Jezus, voor Uw werk aan het kruis. Ik proclameer dat ik door geloof Gods overvloed ontvang – toets mijn hart Heer, zodat ik voldoe aan de voorwaarden om Uw voorziening in genade te mogen ontvangen. Behoed mij voor overmoed, Vader. Dring diep door in mijn hart, met de wijsheid van Uw Woord op het gebied van financiën, zodat ik altijd de Gever zal zoeken en nooit de gift. Omdat Jezus mijn armoede onderging, zodat ik mag delen in Zijn overvloed. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.