Shop Doneer

Volledig teruggekocht

Leestijd: 2 min.

In de Romeinenbrief lezen we over twee koninkrijken en hun tegengestelde wetten. Het wetsysteem waarop deze koninkrijken werken is totaal verschillend. De wet van de duivel is de wet van zonde en dood; de Wet van Gods Koninkrijk is de Wet van de Geest van het leven in Christus Jezus.

Want de Wet van de Geest van het leven in ​Christus​ ​Jezus​ heeft mij vrijgemaakt van de wet van de ​zonde​ en van de dood (Romeinen 8:2).

Wij als christenen bevinden ons niet langer in satans territorium – we zijn niet langer onder zijn wet van zonde en dood. Zijn koninkrijk heeft geen zeggenschap over ons, want wij bevinden ons onder een andere heerschappij. Door het bloed van Jezus zijn we totaal overgebracht, naar geest, ziel en lichaam.

Welke gevolgen heeft dat voor het lichaam van een gelovige? Uit ervaring kan ik zeggen dat daar de verandering het eerst begint door te werken. De dag nadat ik als jonge man gered was, verzette mijn lichaam zich actief tegen de dagelijkse gewoonte van bier drinken. Kijk eens naar deze tekst:

Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de ​Heilige​ Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn (1 Korinthe 6:19-20).

De woorden 'duur gekocht' uit de tekst hierboven nemen ons mee terug naar het thema van onze verlossing. Weet je het nog? Met het bloed van Jezus zijn we teruggekocht uit de hand van de vijand. Hoeveel van ons werd teruggekocht? Alleen onze geest? Nee, zowel onze geest als ons lichaam behoren toe aan God, omdat Jezus de volle prijs van verlossing voor ons betaalde met Zijn bloed.

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor het bloed van Jezus. Ik erken dat ik volledig ben teruggekocht uit het koninkrijk van de duivel en ben overgezet in het Koninkrijk van God. Mijn geest en mijn lichaam zijn van God, omdat Jezus de totale prijs betaalde voor verlossing door Zijn kostbare bloed. Door het bloed van Jezus ben ik heilig gemaakt, apart gezet voor God. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.