Shop Doneer

Volledig teruggekocht

Leestijd: 1 min.
In de Romeinenbrief lezen we over twee koninkrijken en hun tegengestelde wetten. Het wetsysteem waarop deze koninkrijken werken is totaal verschillend. De wet van de duivel is de wet van zonde en dood; de wet van Gods koninkrijk is de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus.
Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. (Romeinen 8:2)
Wij als christenen bevinden ons niet langer in satans territorium - we zijn niet langer onder zijn wet van zonde en dood. Zijn koninkrijk heeft geen zeggenschap over ons, want wij bevinden ons onder een andere heerschappij. Door het bloed van Jezus zijn we totaal overgebracht, naar geest, ziel en lichaam.
Welke gevolgen heeft dat voor het lichaam van een gelovige? Uit ervaring kan ik zeggen dat daar de verandering het eerst begint door te werken. De dag nadat ik als jonge man gered was, verzette mijn lichaam zich actief tegen de dagelijkse gewoonte van bier drinken. Kijk eens naar deze tekst:
Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is en die u van God hebt, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. (1 Korinthiërs 6:19-20)
De woorden 'duur gekocht' uit de tekst hierboven nemen ons mee terug naar het thema van onze verlossing. Weet je het nog? Met het bloed van Jezus zijn we teruggekocht uit de hand van de vijand. Hoeveel van ons werd teruggekocht? Alleen onze geest? Nee, zowel onze geest als ons lichaam behoren toe aan God, omdat Jezus de volle prijs van verlossing voor ons betaalde met Zijn bloed.

Dank U Heer, voor het bloed van Jezus. Ik proclameer dat ik volledig ben teruggekocht uit het koninkrijk van de duivel en ben overgezet in het koninkrijk van God. Mijn geest en mijn lichaam zijn van God, omdat Jezus de totale prijs betaalde voor verlossing door Zijn kostbare bloed. Door het bloed van Jezus ben ik heilig gemaakt, apart gezet voor God. Amen.