Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Volledige bescherming

Leestijd: 1 min.
De Heer zal u bewaren voor alle kwaad,
uw ziel zal Hij bewaren.
De Heer zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren,
van nu aan tot in eeuwigheid.
(Psalm 121: 7-8)
In deze verzen komt het woord 'bewaren' driemaal voor en het beschrijft de wakende zorg van de Heer. Ook in de Hebreeuwse grondtekst wordt steeds hetzelfde woord gebruikt, maar in de Engelse vertaling vertaalt men het achtereenvolgens met beschermen, behoeden en bewaken. Deze verschillende maar nauw verwante woorden beschrijven de vele facetten van de volledigheid van Gods zorg voor ons.
Zijn zorg bestrijkt ieder gevaar, elke situatie, iedere aanval. 'De Heer zal uw ziel voor alle kwaad bewaren'. Dit is echter geen garantie voor een leven zonder beproevingen, ontberingen of verdriet. We krijgen echter wel de zekerheid dat geen van deze dingen ooit in staat zal zijn ons te brengen onder de heerschappij van satan. Onze ziel zal, te midden van al deze dingen, onaangetast bewaard blijven.
De Heer zal ons uitgaan en ons ingaan bewaren. Hij is niet alleen bij ons aan het begin van iedere reis, maar ook aan het einde ervan; niet alleen als we 's morgens fris naar ons werk gaan, maar ook wanneer we 's avonds moe thuiskomen.
De machtige bescherming van onze Heer is van nu aan tot in eeuwigheid. Ze strekt zich uit door de tijd, naar - en in - de eeuwigheid. Hij beschermt ons op iedere reis die wij maken door de tijd heen - dus waar en wanneer we ook gaan. En als het ogenblik komt dat we de tijd verlaten om de eeuwigheid binnen te gaan, dan zal Hij nog steeds met ons zijn. Hij zal erop toe zien dat we veilig door de smalle poort van de dood heen gaan en de volheid van de eeuwigheid binnengaan.
En wanneer we uiteindelijk die laatste reis volbrengen, zal Hij daar zijn om ons thuis te verwelkomen - eeuwig.

Mijn antwoord in geloof:
Mijn almachtige Schepper, dank U wel dat ik bij U veilig ben; dank U dat mijn ziel - ondanks misschien ontberingen of moeite, altijd Uw vrede en gerustheid mag kennen, wat de omstandigheden ook zijn... Ik geef aan U over iedere reis die ik ooit, van nu aan tot in eeuwigheid, zal maken.