sluit
Shop Doneer

Volledige controle

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 66

Volledige controle
Vast staat Uw troon, van oudsher, U bent van eeuwigheid. De rivieren verheffen, HEERE, de rivieren verheffen hun stem, de rivieren verheffen hun gebruis. De HEERE in de hoogte is machtiger dan het bruisen van machtige wateren, de machtige golven van de zee.(Psalm 93:2-4)Wat een prachtig beeld zien we hier van de majesteit en het oppergezag van onze God! De zeeën behoren tot de sterkste krachten van onze wereld; deze kracht kan door de mens op geen enkele manier beheerst of getemd worden. Bovendien vertegenwoordigen de zeeën in de Bijbel vaak de verwarring en onrust van weerspannige naties; van de mens die leeft in rebellie en opstandigheid en die van God vervreemd is.In Lukas 21:25 spreekt Jezus over de tekenen die het einde van deze eeuw – oftewel dit tijdperk - inluiden. Hij zegt dat de zee en de golven zullen bulderen en de mensen bezwijken van vrees. Overal om ons heen is een enorme toename van verzet en rebellie tegen de majesteit van God – in het gebruis van machtige wateren en het bulderen van zee en branding. Maar te midden van dat alles mogen we net als de psalmist onze ogen opheffen en in geloof God zien op Zijn troon als de Oppermachtige, en belijden dat God nog steeds de volledige controle heeft!

Vader, dank U wel dat temidden van het tumult en de voortdurende beroering in deze wereld, u de Rots bent waarop mijn voeten vaststaan! Als de golven over het dek van mijn levensboot slaan, zal ik me vasthouden aan U en weet ik dat ik niet verga! Dank U wel! Amen.