Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Volmaakt volbracht… Perfect volmaakt!

Leestijd: 2 min.
Thema: Jezus betaalde de volle prijs
In de oorspronkelijke studie waarop deze Dagelijkse Overdenkingen zijn gebaseerd, behandelt Derek de zevenvoudige, volmaakte sprenkeling van Jezus’ bloed. De lengte van deze afzonderlijke stukjes was te kort voor complete overdenkingen, maar te rijk en uitgebreid om bij elkaar te voegen. Daarom hebben we als DPM-redactie Dereks onderwijs aangevuld met toepassingen uit predikingen tijdens onze eerdere DPM Huwelijksconferenties. Deze toepassingen zijn dus niet geschreven door Derek Prince. Aan het begin van deze toepassing wordt dit ook apart aangegeven.
Alleen bloed kon de zonde van het volk wegwassen. En het bloed moest bovendien gebracht worden in de directe tegenwoordigheid van de Almachtige God, in het Heilige der Heiligen. Merk op dat het tot zevenmaal toe gesprenkeld werd. Dat was geen toeval. Het getal zeven kenmerkt het werk van de Heilige Geest. Het is het getal van de volheid, de volmaaktheid. Zeven vertelt ons dat er een volmaakt, perfect werk is gedaan. Dat geldt ook voor de manier waarop Jezus Zijn bloed heeft doen vloeien. Zijn bloed werd zeven keer vergoten, voordat Zijn offer volkomen was.
De vervulling van deze profetieën en beelden uit het Oude Testament vinden we in de evangeliën, waar de geschiedenis staat opgetekend. Het bloed van Jezus werd zevenmaal gesprenkeld, op zeven verschillende manieren.
(Onderstaande tekst komt uit predikingen tijdens DPM huwelijksconferenties):
Eén van de meest fundamentele dingen die we als kinderen van God altijd voor ogen moeten houden, is dat Jezus in Zijn offer aan het kruis alles voor ons heeft gedragen; Zijn kostbare bloed heeft op een totaal complete wijze voor ons gevloeid, en zo alles beschikbaar gemaakt wat wij ooit nodig zouden hebben.
De manier waarop we die voorziening kunnen ervaren, is door een bewust besluit om te geloven in de volmaakte kracht van Jezus’ bloed, telkens opnieuw – met name als we door perioden van druk en moeite gaan. In algemene zin zullen de meeste kinderen van God dit immers ook wel geloven en belijden. Maar in specifieke gebieden waarin we soms strijd en moeite ervaren, zoals ziekte, angst, eenzaamheid, strijd tegen de zonde, strijd in ons denken, lijden dat ons door anderen wordt aangedaan, teleurstelling, en vele andere omstandigheden en situaties, kan het soms heel moeilijk zijn om ons geloof in de kracht van Jezus’ bloed vast te houden.
Toch gaf Jezus Zijn levensbloed voor jou – tot zevenmaal toe - om op volmaakte wijze te voorzien in vergeving voor elke zondeschuld, genezing en gezondheid naar geest, ziel en lichaam, vrijheid van elke demonische druk en iedere gebondenheid, en voorziening voor elke denkbare nood. Toen de Heer aan het kruis uitriep: Het is volbracht! (ref.) gebruikte Hij een woord dat in het Grieks van het Nieuwe Testament staat weergegeven als tetelestai, wat zoveel betekent als ‘volmaakt volbracht’ of ‘perfect volmaakt’! Zijn offer was volkomen!
Dank U Heer Jezus, voor uw volmaakte offer aan het kruis! Doordring mij diep van Uw volmaakte, complete voorziening voor elke nood in mijn leven, vanuit uw onbegrijpelijke, ‘verkwistende’ liefde voor mij. Ik ben U zo dankbaar Heer, voor de kracht van Uw bloed! Amen.