Shop Doneer

Volmaakte, blijvende overwinning

Leestijd: 2 min.

Het offer van Jezus aan het kruis is de enige basis van Gods voorziening voor iedere nood van het hele menselijk ras. In plaats van dat God een grote hoeveelheid handelingen verrichtte op diverse tijden, staat in de Bijbel:

Want met één offer heeft Hij hen die ​geheiligd​ worden, tot in eeuwigheid volmaakt. (Hebreeën 10:14)

De schrijver zegt dat Jezus, nadat Hij dat ene offer heeft gebracht, ging zitten aan de rechterhand van God (zie vers 12). Waarom ging Hij zitten? Omdat Hij dit offer nooit meer opnieuw hoefde te brengen.

Door Zijn werk aan het kruis, bracht Jezus satan en zijn koninkrijk, een totale, onherroepelijke en blijvende nederlaag toe. Jezus zal dit nooit opnieuw hoeven te doen. Satan is al verslagen, dat hoeven jij en ik niet te doen. Maar we moeten de overwinning die Jezus heeft behaald wel toepassen, en leren wandelen in Zijn overwinning.

In Kolossenzen 1:12 staat:

Daarbij danken wij de Vader, die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht.

Onze erfenis is in het licht… daar is geen enkele duisternis in te vinden. Onze erfenis bevindt zich volkomen in het licht. Hoe heeft Jezus dat gedaan?

Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. (Kolossenzen 1:13-14)

Door de verlossing door Jezus' bloed zijn we bevrijd uit het domein van de duisternis en zijn in het licht geplaatst - we zijn overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon van Gods liefde, Jezus!

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor Uw vergeving. Ik verklaar dat Jezus door het kruis satan en zijn koninkrijk een totale, permanente en onherroepelijke slag heeft toegebracht. Ik pas de overwinning toe die Jezus behaalde, en ik wandel in die overwinning, want ik ben vergeven en bevrijd van mijn zonden. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.