Shop Doneer

Volmaakte cirkels

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Ik ben volmaakt in Christus
Aan het begin van dit weekthema zagen we al dat de term 'volmaakt' mensen soms afschrikt, alsof er een onhaalbare eis wordt gesteld. Om het woord minder beangstigend te maken, wil ik graag een voorbeeld gebruiken uit de wiskunde.
Laten we het woord 'cirkel' eens bekijken. Er is slechts één definitie voor 'rond'. Iets is rond of het is niet rond. Als iets rond is, dan is het een cirkel. Zodra een cirkel ook maar iets afwijkt, dan is het een ellips of een ei-vorm, maar dan is het geen cirkel meer. Er is maar één soort cirkel en er zijn geen verschillende versies van. Er zijn echter wel veel verschillende groottes van cirkels. Als twee dingen een identieke vorm hebben maar verschillend zijn van formaat, noemen we ze 'soortgelijk'.
God de Vader is de grote cirkel, de oneindig grote, volmaakt ronde ring die het hele universum omspant. Jezus verwacht niet van ons dat wij dezelfde grootte hebben als Hij, maar Hij verwacht wel een soortgelijk karakter van ons. We moeten soortgelijk zijn aan God, maar niet hetzelfde. Jij en ik zijn wellicht hele kleine cirkeltjes - werkzaam in een aantal kleine gebieden met schijnbaar onbeduidende taken waarin God ons heeft geplaatst. Maar ieder van ons mag in zijn omgeving een volmaakte cirkel zijn. Net zo rond als de grote cirkel - God de Vader - die het hele universum omringt.
Dus als je Jezus' opdracht wees volmaakt (Matteüs 5:48) leest, denk dan in termen van rond zijn. Zorg ervoor dat je geen inhammetjes en uitstulpinkjes vertoont of andere gebreken. Misschien ben je voor je gevoel niet zo groot, maar toch kun je een volmaakte cirkel zijn.

Dank U Heer, voor uw werk in mij. Ik proclameer dat God wil dat ik een 'volmaakte cirkel' ben, en door zijn genade zal ik dat ook zijn, want ik ben volmaakt in Christus. Amen.