Shop Doneer

Volmaakte gemeenschap

Leestijd: 2 min.

In zijn eerste brief, schrijft Johannes:

Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus (1 Johannes 1:1)

Met andere woorden, het Evangelie is een uitnodiging van God om te delen in de gemeenschap tussen de Vader en de Zoon. Het Griekse woord voor gemeenschap is 'koinonia'. Dit is een belangrijk woord in het Nieuwe Testament dat letterlijk betekent: 'samen hetzelfde delen'. Dat is dus 'gemeenschap': samen hetzelfde delen. We worden uitgenodigd om samen te delen in dezelfde relatie die God de Vader en God de Zoon hebben. In deze relatie is één ding duidelijk: God de Vader en Zijn Zoon hebben alles gemeenschappelijk. Ze houden niets voor elkaar achter.

In Johannes 17:10 zegt Jezus tot de Vader:

En al wat van Mij is, is van U, en wat van U is, is van Mij...

Dat is de volmaakte 'koinonia', volmaakte gemeenschap – het volmaakte delen in alle dingen. Dat is het volmaakte model dat God wil voor onze relatie met Hem.

Het is zoiets groots en bijzonders, dat de God van hemel en aarde, relatie wil hebben met jou en mij, op een manier waarop wij niets voor elkaar achter houden, maar alles samen delen! Jezus, die voortdurend leefde in contact met Zijn hemelse Vader, is hierin ons grote voorbeeld. Wat een uitdaging en een voorrecht, dat we hierin achter Hem aan mogen gaan.

Gebed van de dag

Dank U Jezus, dat U mij hebt verlost. Ik verklaar dat ik ben uitgenodigd om te delen in dezelfde relatie die de Vader en de Zoon samen hebben. Ik ga die volmaakte gemeenschap binnen, omdat ik een vriend van Christus ben. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.