Shop Doneer

Voor alles is een tijd

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 270


God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan.
Handelingen 17:30-31

Voor alles is een tijd

Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. (Prediker 3:1-2)
Binnen de beperkingen van deze huidige wereldorde zijn alle schepselen onderworpen aan de tijd. Geen mens heeft de macht om de loop van de tijd tot staan te brengen of die om te keren.
Deze onverbiddelijke heerschappij van de tijd heeft altijd de gedachten van nadenkende mannen en vrouwen beheerst. Op allerlei manieren heeft de mens getracht aan de heerschappij van de tijd te ontkomen - maar altijd tevergeefs. De Engelse dichter Andrew Marvel gaf uitdrukking aan de schreeuw van het menselijk ras, toen hij zei:
Forever at my back I hear, time’s winged chariot drawing near.
(Altijd hoor ik achter mijn rug de gevleugelde wagen van de tijd naderbij komen.)
De natuurwetenschap heeft de mens door de relativiteitstheorie een opmerkelijke bijdrage geleverd voor het begrijpen van tijd. In het kort zegt deze theorie dat tijd en ruimte onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn. Geen van beide factoren kan goed verklaard worden zonder daarbij de andere factor te betrekken. Wij kunnen niet nauwkeurig de ruimte definiëren zonder de tijd, en ook niet de tijd zonder de ruimte. Samen vormen deze twee het zogenoemde ‘space-time continuum’ (het samenhangend geheel van ruimte en tijd).
Als wij de relativiteitstheorie willen vergelijken met de openbaring van de Bijbel, dan mogen we zeggen dat dit het kader is waarbinnen het geheel van de huidige wereldorde bestaat. Door een soevereine daad van God kwam dit samenhangend geheel van ruimte en tijd tot stand, samen met de huidige wereldorde. En door een andere soevereine daad van God zal deze huidige wereldorde, samen met het samenhangende geheel van ruimte en tijd waarin deze bestaat, weer ophouden te bestaan. Voor, achter en voorbij het samenhangende geheel van ruimte en tijd blijven de natuur en het zijn van God onveranderd.
De Bijbel openbaart dat voor de huidige wereldorde ooit, op een moment dat door God is bepaald, het einde der tijden zal komen. Maar ook op dat moment moet iedere ziel buigen voor deze Goddelijke verordening.
Als individuele personen hoeven wij niet te wachten op dit einde. Er ligt voor ieder van ons een moment gereed waarop we aan het einde gekomen zijn van de loop van onze tijd, en van de tijd zullen overgaan naar de eeuwigheid.
In het huis van Chaim Weizmann, de eerste president van Israël, bleven de wijzers van de klok staan op het uur van zijn dood. Dat is een beeld van wat ieder mens te wachten staat, ongeacht zijn rang of stand. Er komt een moment dat de wijzers van de klok stilstaan - waarop de tijd ophoudt en de eeuwigheid begint.
Hemelse Vader, wat een heerlijk rustig en veilig gevoel is het, te weten dat mijn tijden in Uw hand zijn. Maakt U mij daarvan voortdurend bewust, Heer. Met welke situaties ik ook wordt geconfronteerd, of wat er ook gebeurt in mijn gezin, familie, stad of land, mijn leven is voortdurend en volledig in U handen. Dank U wel! Amen.