Shop Doneer

Voor de onbezongen helden: hulp is onderweg!

Leestijd: 2 min.
Gisteren noemde ik het onzichtbare leger van 'onbezongen helden', mannen en vrouwen die onverschrokken hun plaats innemen in de geestelijke strijd die er woedt om deze wereld. Ik weet niet hoe ik deze kostbare, toegewijde heiligen van God voldoende kan eren... Deze 'onbezongen helden' houden ondanks alle afvalligheid en vleselijkheid in de kerk, dag en nacht in gebed vast aan de Heer en blijven staan als geestelijke wachters... Ik twijfel er niet aan dat deze mensen in elk land gevonden worden. Wanneer de overwinning is behaald, zullen we ontdekken dat de vijand is tegengehouden bij de wachttoren.
Lieve vriend, vriendin... trouwe heilige van God, als jij een van die mensen bent op de uitkijktoren in de woestijn van deze wereld, blijf daar dan alsjeblieft. Hulp is onderweg! Geef niet op. Pas in de opstanding zal je je prijs ontvangen - maar het zal geweldig zijn! Mensen op aarde bevatten of waarderen misschien nauwelijks wat je nu allemaal opoffert. Vele, vele mensen die hebben geprofiteerd van jouw gebed, zullen misschien nooit iets weten van jouw inzet of zelfs je bestaan. Maar alsjeblieft, houd stand en ga door met jouw geestelijk waken.
Enkele tientallen jaren geleden was er op de Hebriden, een eilandengroep aan de westkust van Schotland, een geweldige opwekking. Onze dochter Elizabeth bezocht de plaatsen waar de opwekking plaatsvond. Er was vooral een krachtige beweging van God in een gebied genaamd Lewis. In die omgeving was elke kroeg, disco en uitgaansgelegenheid gesloten, want alle mensen die normaal gesproken naar de kroegen en disco's gingen, zaten nu in de gebedssamenkomsten. (Waarom zou je de kroeg nog open houden als iedereen in de gebedssamenkomst is?)
Deze opwekking begon in 1949 en ging een aantal jaren door. Het is een vastgesteld historisch feit. Ik heb Duncan Campbell, de prediker die door God gebruikt werd voor deze opwekking, het uit de eerste hand horen vertellen.
Maar weet je wat de oorzaak was van deze opwekking? De gebeden van twee oude vrouwen, beiden al over de tachtig. Zij hielden dag en nacht vast aan God, jaar in jaar uit. Ze zeiden: ,,God, U bent een God Die Zich aan Zijn verbond houdt. We houden U aan Uw verbond." Ze wachtten niet totdat iedereen overtuigd was en mee gingen bidden. Ze begónnen gewoon met hun voorbede. Je ziet dus: twee overtuigde mensen kunnen de situatie veranderen: Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn... (Mattheüs 18:20). God doet eigenlijk nooit verbazingwekkende dingen door de meerderheid - Hij gebruikt altijd de minderheid.

Hemelse Heer, ook ik wil zo'n wachter zijn voor mijn land... Ik wil actief uitzien naar het zichtbaar worden van de overwinning van Jezus de Redder, totdat Hij wederkomt in heerlijkheid. In de eerste plaats bid ik dit voor Uw verbondsvolk Israël, en vervolgens ook voor alle andere landen, dat zij de heerlijkheid van Uw naam zullen zien! Amen.