Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Voorbede als zout en licht

Leestijd: 3 min.
Vele jaren geleden, zelfs nog voor de Vietnamoorlog uitbrak, kwam in mij op dat de situatie in dat deel van de wereld niet de wil van God kon zijn. Sterker nog, ik voelde dat het niet Gods wil kon zijn dat heel Zuidoost-Azië werd ondergedompeld in bloedvergieten, strijd en atheïstisch communisme. Dus ik zei tegen mezelf: ,,Als de situatie in Vietnam niet de wil van God is, waarom bid je er dan niet voor?" Het gevolg was dat ik de verantwoordelijkheid oppakte om voor Vietnam te gaan bidden, ook al was ik op dat moment geen Amerikaan (omdat de VS dus feitelijk in oorlog was met Vietnam, red.). Ik wil je vertellen hoe ik mij gedrongen voelde om te bidden.
Herinner je je onze eerdere conclusie, dat elk van de geestelijke wapens die we gebruiken, effectief is voor zover we die gebruiken om de overwinning die Christus al heeft behaald over overheden en machten, toe te passen. Ik heb niet echt een specifiek voorbeeldgebed om de overwinning die Jezus heeft behaald toe te passen, maar ik zal mijn gebed voor de situatie van Vietnam gebruiken als een voorbeeld van hoe ik bad.
Ik zei: ,,Heer, U weet van Zuidoost-Azië. U kent de overheden en machten in de onzichtbare realiteit die daar heersen en domineren, die willen vernietigen, en die dat land onder willen onderdompelen in bloedvergieten; de machten die over dat hele gebied een sluier van geestelijke duisternis willen leggen. God, ik geloof niet dat dit Uw wil is. In de Naam van Jezus, op basis van het volbrachte werk op Golgotha, omdat Christus deze overheden en machten al heeft verslagen, sta ik tegen hen op en ik eis dat zij zich terugtrekken. Ik weersta je, satan, in de Naam van Jezus. Verder verklaar ik dat de Bijbel, het Gods Woord, zegt dat als ik aan jou weerstand bied, satan, je van mij zult wegvluchten." Ik geloof dat de richting die de Heer mij wees voor dit gebed, ook een goed voorbeeld is dat je kunt gebruiken om te bidden voor je eigen land, of voor welk land dan ook.
Ik wil benadrukken dat ik deze dingen niet vertel om mezelf op de borst te kloppen, maar om je te inspireren tot gebed en voorbede als zout en licht. Ook wil ik niet de indruk wekken dat als jij of ik één keer een gebed bidden, de situatie onmiddellijk helemaal verandert. Het gebod in de Bijbel staat in de onvoltooid tegenwoordige tijd: Bied [voortdurend] weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten (Jakobus 4:7). Ik geloof dat jij en ik geroepen zijn om voortdurend weerstand te bieden aan de inbreuken van satan. Ik geloof zelfs dat dit onze opdracht is, in elk deel van de wereld waar de Heilige Geest onze aandacht op richt. Wanneer de Heilige Geest ons laat zien dat wat ergens gebeurt niet de wil van God is, dan hebben we de autoriteit om Christus' overwinning toe te passen en de situatie een halt toe te roepen, in de geestelijke wereld. En dat niet slechts met één gebedje, maar voortdurend, aanhoudend gebed, met vastberadenheid en volharding.
Een aanvullend punt is bovendien dat we niet alleen bidden voor de situatie, maar dat we ook vragen om versterking, samen bidden met anderen. We moeten erkennen dat we de klus niet in ons eentje kunnen klaren. Dat is wat ik geloof. En tenslotte, we kunnen het ons niet veroorloven om nederlaag te accepteren, want de volgende geestelijke strijd die we zullen moeten uitvechten is misschien wel veel dichter bij huis - zowel in de natuurlijke wereld als in de geestelijke wereld.

Heer van de hemelse legers, dank U wel dat u ook mij traint voor de strijd, zodat ik in de overwinningskracht van Jezus sterk mag staan en de overwinningskracht van Jezus' bloed mag aanwenden voor de voortgang van Uw koninkrijk en Uw heilsplan. Dank U Heer Jezus, dat U door Uw Geest mijn focus steeds meer richt op Uw doelen, zodat mijn leven U verheerlijkt! Amen.