Shop Doneer

Voorbede verandert de geschiedenis

Leestijd: 3 min.

Gisteren noemde ik het onzichtbare leger van 'onbezongen helden', mannen en vrouwen die onverschrokken hun plaats innemen in de geestelijke strijd die er woedt om deze wereld. Ik weet niet hoe ik deze kostbare, toegewijde heiligen van God voldoende kan eren... Deze onbezongen helden houden ondanks alle afvalligheid en vleselijkheid in de kerk, dag en nacht vast aan de Heer met voorbede en blijven staan als geestelijke wachters... Ik twijfel er niet aan dat deze mensen in elk land gevonden worden. Wanneer de overwinning is behaald, zullen we ontdekken dat de vijand is tegengehouden bij de wachttoren.

Lieve vriend, vriendin... trouwe heilige van God, als jij een van die mensen bent op de uitkijktoren in de woestijn van deze wereld, blijf daar dan alsjeblieft. Hulp is onderweg! Geef niet op. Pas in de opstanding zal je je prijs ontvangen - maar het zal geweldig zijn! Mensen op aarde bevatten of waarderen misschien nauwelijks wat je nu allemaal opoffert. Vele, vele mensen die hebben geprofiteerd van jouw voorbede, zullen misschien nooit iets weten van jouw inzet of zelfs je bestaan. Maar alsjeblieft, houd stand en ga door met jouw geestelijk waken.

Een voorbeeld van voorbede

Enkele tientallen jaren geleden was er op de Hebriden, een eilandengroep aan de westkust van Schotland, een geweldige opwekking. Onze dochter Elizabeth bezocht de plaatsen waar de opwekking plaatsvond. Er was vooral een krachtige beweging van God in een gebied genaamd Lewis. In die omgeving was elke kroeg, disco en uitgaansgelegenheid gesloten, want alle mensen die normaal gesproken naar de kroegen en disco's gingen, zaten nu in de gebedssamenkomsten. (Waarom zou je de kroeg nog openhouden als iedereen in de gebedssamenkomst is?)

Deze opwekking begon in 1949 en ging een aantal jaren door. Het is een vastgesteld historisch feit. Ik heb Duncan Campbell, de prediker die door God gebruikt werd voor deze opwekking, het uit de eerste hand horen vertellen.

Maar weet je wat de oorzaak was van deze opwekking? De gebeden van twee oude vrouwen, beiden al over de tachtig. Zij hielden dag en nacht vast aan God, trouw in voorbede, jaar in jaar uit. Ze zeiden: ‘God, U bent een God Die Zich aan Zijn verbond houdt. We houden U aan Uw verbond.’ Ze wachtten niet totdat iedereen overtuigd was en mee gingen bidden. Ze begónnen gewoon met hun voorbede. Je ziet dus: twee overtuigde mensen kunnen de situatie veranderen:

Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden. (Mattheüs 18:20)

God doet eigenlijk nooit verbazingwekkende dingen door de meerderheid - Hij gebruikt altijd de minderheid.

Gebed van de dag

Hemelse Heer, ook ik wil zo'n wachter zijn voor mijn land... Ik wil actief uitzien naar het zichtbaar worden van de overwinning van Jezus de Redder, totdat Hij wederkomt in heerlijkheid. In de eerste plaats bid ik dit voor Uw verbondsvolk Israël en vervolgens ook voor alle andere landen, dat zij de heerlijkheid van Uw naam zullen zien! Amen.

Boeken over voorbede

Deze overdenking komt uit het boek Leven als zout en licht. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer lezen over voorbede? Dan kunnen we de volgende titels aanbevelen:

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.