Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Voorspraak

Leestijd: 2 min.

De laatste twee zegeningen van Jezus’ bloed brengen ons buiten de dimensie van tijd en in de dimensie van het hemelse en het eeuwige. Een zesde zegen die ons deel is geworden in Jezus’ bloed vinden we in de brief aan de Hebreeën:

Nee, u staat voor de Sionsberg, voor de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en voor duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn, voor de gemeenschap van eerstgeborenen, die in de hemel ingeschreven zijn, voor God, de rechter van allen, en voor de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid gekomen zijn, voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus, en voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel. (Hebreeën 12:22-25)

De schrijver heeft hier de tegenwoordige tijd is gebruikt: u staat voor de Sionsberg. We zullen dus niet ooit voor die berg staan, maar in de Geest staan we er al voor. Denk je eens in: het gaat hier over jou en mij! Ons hoofdkwartier is in de hemel.

Vervolgens komt er een lijst van dingen waarvoor we staan, eindigend met: voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus, en voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel.

Het gesprenkelde bloed van Jezus dat in de hemel voor ons pleit, wordt vergeleken met het bloed van Abel, maar er zijn drie belangrijke verschilpunten:

  • Abels bloed werd tegen zijn wil vergoten - Jezus gaf Zijn bloed vrijwillig.
  • Abels bloed kwam duizenden jaren geleden op de aarde terecht - Jezus’ bloed wordt op dit moment in Gods tegenwoordigheid gesprenkeld.
  • Abels bloed riep om wraak - Jezus’ bloed pleit voor genade.

Hierin ligt zo’n prachtige openbaring. We kennen allemaal onze tijden dat we zwak zijn, dat we onder druk staan. Het lukt ons gewoon niet om te bidden. Het enige wat ons op dat moment bezighoudt is of we het volgende ogenblik nog leven. Het is goed om te weten dat het bloed van Jezus – dat gesprenkeld wordt in de onmiddellijke tegenwoordigheid van God – op zulke momenten altijd spreekt ten behoeve van ons, pleitend voor genade.


Gebed van de dag

Om dit te bevestigen kun je hardop dit gebed uitspreken:

Dank U Jezus, dat Uw bloed voortdurend voor mij pleit in de hemel. Op momenten dat ik zwak ben, zelfs als ik niet bidden kan, pleit Uw bloed voor mij in de hemel. Dank U wel dat Uw bloed mij toegang geeft tot de stad van de levende God, waar U mijn bemiddelaar bent. Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

INDIA

    • Momenteel gaan er 23.500 boeken van Derek in 11 verschillende Indische talen naar voorgangers en kerken in heel India als gift voor hen, om ze te verspreiden. Bid dat deze boeken een grote zegen zullen zijn voor duizenden gelovigen, en dat veel levens zullen worden veranderd.
    • Bid voor de verkiezingen in de staat Tamil Nadu – voor de overwinning voor diegenen die goed willen regeren en de religieuze minderheden beschermen.


Getuigenis – India
Ik had geleerd dat de Heilige Geest alleen een concept was in de Bijbel, maar niet een persoon of een kracht die je kon ervaren. Omdat die gedachte zich in mij had vastgezet, was mijn bediening ineffectief. Dankzij het onderwijs dat ik ontving van Derek Prince Ministries, begreep ik de Heilige Geest en Zijn werk beter; hierdoor zijn mijn leven en bediening veranderd, en ben ik een effectieve dienaar van het Evangelie geworden in de vele dorpen rondom mijn stad.