sluit
Shop Doneer

Voorspraak

Leestijd: 2 min.
De afgelopen vijf dagen hebben we zegeningen gezien van Jezus' bloed: verlossing, reiniging, rechtvaardiging, heiliging en leven. De laatste twee zegeningen van Jezus' bloed brengen ons buiten de dimensie van tijd en in de dimensie van het hemelse en het eeuwige. Een zesde zegen die ons deel is geworden in Jezus' bloed vinden we in de brief aan de Hebreeën:
Nee, u staat voor de Sionsberg, voor de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en voor duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn, voor de gemeenschap van eerstgeborenen, die in de hemel ingeschreven zijn, voor God, de rechter van allen, en voor de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid gekomen zijn, voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus, en voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel. (Hebreeën 12:22-25)
De schrijver heeft hier de tegenwoordige tijd is gebruikt: u staat voor de Sionsberg. We zullen dus niet ooit voor die berg staan, maar in de Geest staan we er al voor.
Denk je eens in: het gaat hier over jou en mij! Ons hoofdkwartier is in de hemel.
... voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus, en voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel. (vers 24)
Abels bloed werd op de aarde gesprenkeld toen hij werd doodgeslagen door zijn broer Kaïn. Waar roept dat om? Om wraak! Jezus' bloed is echter gesprenkeld in de hemel. Waar roept dat om? Om genade! Kun je geloven dat het bloed van Jezus voortdurend voor jou pleit in Gods aanwezigheid? Wat een ontzagwekkende waarheid! Als dat niet zo was, zou je nooit in de hemel kunnen komen. God als rechter zou je er nooit toe kunnen laten. Het is de enige toegangsweg: het bloed van Jezus dat in de hemel gesprenkeld is.
De immense, allesomvattende kracht van het bloed van Jezus kan nooit worden overschat. Zijn bloed bewerkte voor jou en mij totale redding, vergeving, bevrijding, genezing, en alle kracht die we ooit nodig zullen hebben voor ons leven. We kunnen Hem daar ook nooit genoeg voor danken! Op basis van Zijn bloed hebben wij plaats in de hemelse gewesten, het hoofdkwartier, om samen met Hem te regeren en de kracht van Zijn bloed toe te passen - in de eerste plaats in ons eigen leven en door Zijn genade en liefde in de levens van anderen.
We kennen allemaal onze tijden dat we zwak zijn, dat we onder druk staan. Het lukt ons gewoon niet om te bidden. Het is goed om te weten dat het bloed van Jezus - dat gesprenkeld wordt in de onmiddellijke tegenwoordigheid van God - op zulke momenten altijd spreekt ten behoeve van ons, pleitend voor genade.

Dank U Jezus, dat Uw bloed voortdurend voor mij pleit in de hemel. Op momenten dat ik zwak ben, zelfs als ik niet bidden kan, pleit Uw bloed voor mij in de hemel. Dank U wel dat Uw bloed mij toegang geeft tot de stad van de levende God, waar U mijn bemiddelaar bent. Amen.