Shop Doneer

Voorwaarts

Leestijd: 1 min.
We staan voor een keuze. In ons leven zullen we altijd door iets worden beheerst of geregeerd. Wat zal het zijn: zonde of gerechtigheid? Als we willen dat het gerechtigheid is, dan kunnen we rekenen op beproevingen. De duivel zal niet opgeven, zolang hij denkt dat er ook maar een klein kansje is dat hij wint.
Als de duivel je verzoekt of verleidt, dan zal hij blijven volhouden tot het moment dat de verleiding echt geen vat meer op je heeft - zelfs de gedachte eraan heeft geen vat meer op je. De duivel is slim genoeg om aan zulke mensen geen tijd te verspillen. Maar als we blijven hinken op twee gedachten, dan zal de duivel dit uitbuiten. We hebben een radicale beslissing te nemen.
Ik spreek op menselijke wijze vanwege de zwakheid van uw vlees. Want zoals u uw leden slaafs beschikbaar gesteld hebt aan de onreinheid en van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloosheid, stel zo nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid, tot heiliging (Romeinen 6:19).Als we kiezen voor de wetteloosheid, dan zal die toenemen. Paulus beschrijft hier duidelijk het patroon dat de ene zonde de deur opent voor de volgende - we zullen steeds wettelozer worden. Velen van ons herkennen die realiteit.
Maar God roept ons op tot een ander patroon:Stel zo nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid, tot heiliging.Wat een zegen dat ook het positieve patroon blijft groeien; als je kiest voor de gerechtigheid, dan leidt dit tot toenemende heiliging. Laat dit goed tot je doordringen: in je geestelijk leven is het onmogelijk om stil te blijven staan. Je geloofsgroei gaat altijd vooruit of achteruit. We zullen òf verder wegzakken in ongehoorzaamheid en rebellie, òf we nemen toe in heiligheid.

Dank U Jezus, voor Uw overwinning aan het kruis. Ik bied mezelf aan als een dienstknecht van de gerechtigheid en verheug mij op Uw voortdurend groeiende werk van heiliging in mijn leven. De ledematen van mijn lichaam zijn werktuigen voor de gerechtigheid, aan God overgegeven voor Zijn dienst en tot Zijn verheerlijking. Amen.