Shop Doneer

Vraag vergeving, zoals Jakob deed

Leestijd: 4 min.

Gisteren hebben we gezien dat toen Jakob in eigen kracht wandelde, hij uit zijn erfdeel wegliep en alles verloor. Maar toen hij geleerd had om mank te lopen, kwam hij terug in zijn erfdeel. Dit geldt ook voor ons: zolang wij nog in onze eigen kracht, mogelijkheden en slimheid wandelen en daarop vertrouwen, zullen we blijven zoals Jakob was. We zullen worstelen en streven, maar we zullen niet krijgen wat God voor ons heeft. Maar als we mank zijn geworden, als we niet langer wandelen in eigen kracht, dan is de weg voor ons open om ons erfdeel te kunnen zien en erin te gaan wandelen.

Toen Jakob dat deed, kreeg hij niet alleen de zegen van zijn vader, maar ook van God. Jakob had de Engel ontmoet - die God was - en ontving een zegen. Maar Jakob moest vervolgens een andere ontmoeting onder ogen zien: Ezau. Hij had gehoord dat Ezau onderweg was naar hem, met vierhonderd gewapende mannen. En de laatste keer dat hij Ezau had gezien, was deze uit geweest op zijn leven. Ik denk dat Jakob zich meer dan een beetje nerveus voelde... We lezen het verhaal in Genesis 33:1-3:

Toen sloeg Jakob zijn ogen op en zag, en zie, daar kwam Ezau, met vierhonderd man bij zich. Hij verdeelde zijn kinderen over Lea, Rachel en zijn beide slavinnen. Hij zette de slavinnen en hun kinderen vooraan, Lea en haar kinderen daarachter en Rachel en Jozef daar weer achter, terwijl hij zelf vóór hen uit ging en zich zeven keer ter aarde neerboog, totdat hij bij zijn broer gekomen was.

Jakob boog zeven maal, een daad van ware, totale nederigheid. In de Bijbel is het getal zeven altijd een indicator van de aanwezigheid van de Heilige Geest. De Heilige Geest had nogal wat werk gedaan in Jakob, de man die door God gekozen was, het eerstgeboorterecht bezat, zijn vaders zegen had en de zegen van de Engel had. Toen hij Ezau ontmoette, zijn natuurlijke broer, boog hij zeven maal. Ik geloof dat deze daad bewees dat Jakob de zegen had; het was de uitwerking van wat er gebeurd was tussen Jakob en de Engel. Voordat Jakob de Engel had ontmoet, had hij nooit uit eigen beweging gebogen. Maar deze ontmoeting, boog hij zeven maal. Het resultaat zien we in Genesis 33:4:

Maar Ezau snelde hem tegemoet, omarmde hem, viel hem om de hals en kuste hem; en zij huilden.

Schijnbaar onoplosbare problemen en barrières kunnen vaak worden opgelost met nederigheid. Jakobus 4:6 zegt:

God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade.

Als we Gods genade willen ontvangen, dan moeten we onszelf vernederen, voor God en voor mensen. Ooit werd ik heel boos op één van onze dochters, maar was niet bereid om mijn houding te veranderen. Als gevolg kreeg ik een rare druk op mijn borst, het voelde als een soort brok. Prediker 7:9 zegt:

Wees niet te snel geërgerd in uw geest, want ergernis rust in de boezem van dwazen.

De druk bleef twee dagen bij me en ik wist dat er maar oplossing was: Ik moest mijn dochter vragen mij te vergeven. Ik ben blij dat ik dat heb gedaan. Ik geloof dat als ik niet geluisterd had en haar niet om vergeving zou hebben gevraagd, dat Gods zegen van mijn bediening zou zijn weggegaan.

Er zullen situaties komen waarin de enige oplossing is onszelf te verootmoedigen. We moeten niet verwachten dat vleselijke mensen gaan doen wat geestelijke mensen moeten doen. Het is onze eigen verantwoordelijkheid om geestelijk te zijn en te bewijzen dat we dat ook echt zijn. Vraag vergeving, net zoals Jakob deed.

Gebed van de dag

Vader, dank U wel voor de oplossing die mogelijk is in ieder conflict: verootmoediging. Geef mij de kracht van Jezus, Heer, om op die manier te leven. Dank U wel voor de kracht van verootmoediging en vergeving, twee van de meest krachtige daden waar U ons toe in staat stelt. Amen.

Boeken over vergeving

Deze overdenking komt uit het boek De weg naar Gods zegen. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer lezen over vergeving? Dan kunnen we de volgende titels aanbevelen:

  • In het boekje Ik vergeef je gaat Derek Prince in op het prachtige geschenk van vergeving van onze eigen zonden, door het offer van Jezus aan het Kruis. En natuurlijk ook de belangrijke opdracht voor ons, om anderen vergeving te schenken.
  • Aan het kruis heeft Jezus' onze schuld gedragen! Dankzij Zijn offer mochten wij vergeving ontvangen. Je leest erover in De Omwisseling of in het uitgebreidere boek De theologie van het Kruis.
  • In onze webshop vind je Bijbelse proclamatiekaarten over allerlei onderwerpen waar je als christen mee te maken krijgt. Wil je aan de slag met het thema vergeving? Kijk dan eens naar de proclamatiekaarten Ik vergeef of Als mensen mij pijn doen. De kinderkaart Witter dan sneeuw gaat over de vergeving die wij zelf hebben ontvangen door Jezus' offer aan het kruis. Een krachtige, zegenrijke proclamatie!

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail. Ook over vergeving schreef Derek een prachtige onderwijsbrief.