Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Vrede, dankbaarheid en Gods Woord in ons hart

Leestijd: 2 min.

We lezen nog eens de tekst uit Kolossenzen 3:15,16:

En laat de ​vrede​ van God heersen in uw ​harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar. Laat het woord van ​Christus​ in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw ​hart.

In deze prachtige tekst worden drie factoren met elkaar gecombineerd: Gods vrede, dankbaarheid en Gods Woord in ons hart. Deze drie moeten we steeds blijven zien in hun samenhang. Als het Gods stem is die we horen, dan zullen we vrede ervaren, en zal ons hart overvloeien van dankbaarheid. Als het een vreselijke inspanning vergt om God te danken, als je lofprijs opdroogt, dan is het waarschijnlijk niet de Heilige Geest die je beweegt. Daarna staat er: Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen. Datgene wat je ontvangt, toets je voortdurend aan de hand van het Woord van God dat in je woont. Het is overigens onze verantwoordelijkheid om onszelf te voeden met dat Woord, te zorgen dat het 'rijkelijk in ons woont' - alleen op die manier hebben we namelijk de bagage in huis om de woorden die we menen te ontvangen van God, te toetsen.

Tot besluit nog eens de drie wegen om te toetsen of we Gods stem werkelijk hebben verstaan:

  1. 1. De stem van God is altijd in overeenstemming met de Bijbel - de Heilige Geest is immers de auteur van de Bijbel.
  2. 2. De stem van God zal bevestigd worden door de omstandigheden - op de één of andere manier lopen de dingen zo dat we weten: God is in deze situatie.
  3. 3. De stem van God brengt Gods vrede in ons hart - die vrede is de scheidsrechter die zegt: ,,Ja, dat is goed. Nee, dit is niet goed.''

Als we deze drie toetsen ons uitgangspunt maken, en op deze manier wandelen, dan zullen we niet snel de verkeerde kant op gaan.

Gebed van de dag

Lieve Vader, laten Christus' woorden steeds in al hun rijkdom in mij wonen, zodat ik door Uw Geest kan toetsen wat ik hoor en wat er op mijn weg komt. Laat mij Uw leiding herkennen in situaties, en laat Uw goddelijke vrede de scheidsrechter zijn in al mijn beslissingen. Zo mag ik gevuld zijn met dankbaarheid en mag mijn leven een loflied zijn voor U! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

MALAWI

  • Bid voor bedieningen waarmee we contact hebben, die voorgangers en jonge leiders trainen met Dereks onderwijs, waaronder degenen die het Yao volk bereiken, wat een moslim groep is.
  • Gelovigen hier, en de Kerk in het algemeen, maken vervolging mee. Bid om een geslaagde druk van nog eens 1.000 exemplaren van de Chichewa Fundament van geloof door bijbelstudie, bestemd voor het werk in 33 gevangenissen.