Shop Doneer

Vrede en veiligheid

Leestijd: 1 min.
In het boek van de profeet Jesaja lezen we een volgend resultaat van het gerechtvaardigde christelijke leven: De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn en de uitwerking van de gerechtigheid: rust en veiligheid tot in eeuwigheid (32:17).
Hier worden drie resultaten van rechtvaardigheid genoemd: vrede, rust en veiligheid. Alledrie komen ze voort uit het besef dat we gerechtvaardigd zijn met de rechtvaardigheid van Jezus Christus. In Romeinen 14:17 lezen we:
Want het Koninkrijk van God bestaat niet in eten en drinken, maar in gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest.
Gisteren lazen we al dat rechtvaardigheid leidt tot vrijmoedigheid; vandaag voegen we daar vrede, rust, veiligheid en vreugde aan toe. Dit komt allemaal voort uit Jezus' rechtvaardigheid. Als we Christus' rechtvaardigheid niet door geloof aanvaarden, blijven we worstelen en proberen in eigen kracht deze resultaten te verkrijgen, maar zonder succes. Soms is het meelijwekkend om te zien hoe hard sommige christenen proberen blij of vredig te zijn, of ontspannen en veilig. Iemand heeft ze ooit verteld dat ze dat zouden moeten zijn, maar er is blijkbaar nooit bij verteld dat je die dingen niet kunt bereiken op basis van je eigen inspanning. Daarentegen is mijn ervaring dat als je de zekerheid van vergeving van zonden en rechtvaardigheid ontvangt, deze resultaten gewoon vanzelf komen. Vreugde stroomt natuurlijk, vrede komt zonder er moeite voor te doen. Op die basis mag je je in Hem ook veilig weten - ondanks soms moeite en verdrietige omstandigheden. Je kunt vrijmoedig de toekomst tegemoet zien, maar ook blijmoedig! De kern van het probleem zit hem erin dat mensen zich bewust moeten worden dat ze gerechtvaardigd zijn met de gerechtigheid van Jezus Christus zelf, waar Zijn bovennatuurlijke vrede en blijdschap in de Heilige Geest, automatisch in besloten liggen.

Dank U Heer voor het bloed van Jezus. Ik proclameer dat ik gerechtvaardigd ben met Zijn gerechtigheid, en in geloof ontvang ik de vrede, veiligheid en vreugde die hieruit voortkomen. Door het bloed van Jezus ben ik vrijgesproken en rechtvaardig gemaakt, alsof ik nooit gezondigd heb. Amen.