Shop Doneer

Vrede, rust en veiligheid

Leestijd: 1 min.
Rechtvaardigheid produceert een aantal onmiddellijke en blijvende resultaten. Ons hele leven, inclusief onze houding, onze relaties en de effectiviteit van ons dienstbetoon als christen, is afhankelijk van de vraag of we goed begrijpen wat het betekent om gerechtvaardigd te zijn. We lezen in Spreuken 28:1:
De goddeloze gaat op de vlucht, zonder dat iemand vervolgt, maar de rechtvaardige voelt zich veilig als een jonge leeuw.
Er zijn maar weinig vrijmoedige christenen. De meesten zijn timide, hebben de neiging in de verdediging te schieten en trekken zich terug als ze met het kwaad worden geconfronteerd. De kern van dit probleem is het feit dat veel christenen zich niet realiseren dat ze in Gods ogen rechtvaardigen zijn - net zo rechtvaardig als Jezus Christus zelf. Als we dat feit erkennen en waarderen, worden we vrijmoedig.
Laten we kijken naar een ander resultaat van rechtvaardigheid. In Jesaja 32:17 staat:De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn en de uitwerking van de gerechtigheid: rust en veiligheid tot in eeuwigheid.Deze tekst spreekt over drie resultaten van rechtvaardigheid: vrede, rust en veiligheid. Deze resultaten komen ons leven binnen als we ons realiseren dat we gerechtvaardigd zijn met Jezus' rechtvaardigheid. In Romeinen 14:17 staat: Want het Koninkrijk van God bestaat niet in eten en drinken, maar in gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest.Vrede, rust, vreugde en veiligheid zijn resultaten van rechtvaardigheid. Als we geen rechtvaardigheid ontvangen door geloof, dan doen we misschien ons best om deze resultaten op een andere manier te verkrijgen, maar dat zal dan nutteloos zijn.
Het is een zielig gezicht als je christenen krampachtig ziet proberen vreugde, vrede en veiligheid te verkrijgen - alleen maar omdat iemand hen heeft verteld dat dit van ze wordt verwacht. Mijn ervaring is dat als christenen echt de zekerheid van vergeving van zonden en rechtvaardiging door het geloof ontvangen, dan volgen de resultaten vanzelf. De sleutel is mensen te helpen beseffen dat ze inderdaad rechtvaardig zijn gemaakt met de rechtvaardigheid van Jezus.

Dank U Jezus voor uw offer. Ik proclameer dat de rechtvaardigheid van Jezus vrijmoedigheid, vrede, rust en veiligheid geeft. Met die rechtvaardigheid ben ik bekleed, niet omdat ik het zo goed heb gedaan, maar omdat U zo goed bent, Heer! Dank U dat ik rechtvaardig ben door geloof. Amen.