Vrees voor het woord

Leestijd: 2 min.
Vandaag wil ik met je kijken naar twee redenen om te beven voor het Woord van God, vanuit het evangelie van Johannes.
En als iemand mijn woorden hoort en niet gelooft, oordeel Ik hem niet; want Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om de wereld zalig te maken. Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem oordeelt, namelijk het woord dat Ik gesproken heb; dat zal hem oordelen op de laatste dag.(Johannes 12:47,48).
Jezus zegt hier dus: ,,Ik zal niet jouw rechter zijn! Je zult geoordeeld worden door het Woord van God." Stel je eens voor dat je tegenover de Almachtige God staat om verantwoording af te leggen over je leven. Ik geloof dat iedereen zich op een dag in die situatie zal bevinden. Misschien zou je staan huiveren en alleen nog maar kunnen denken: Hoe loopt dit af?
,,Deze houding", zegt Jezus, ,,zou u moeten hebben voor Gods Woord. Want Gods Woord zal uw rechter zijn." Elke keer als we de Bijbel openen, moeten we ons realiseren dat we kijken naar Gods eigen Woord, dat op een dag onze rechter zal zijn. In Johannes 14:23 doet Jezus nog zo'n wonderlijke uitspraak:
Als iemand mij liefheeft, zal hij Mijn woord bewaren; en mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.
Dit is één van de weinige plaatsen in de Bijbel waar over God wordt gesproken in het meervoud. Wij, Vader en Zoon, zullen tot hem komen. Hoe zullen ze komen? Waardoor? Door zijn Woord. Met andere woorden, als wij ons openstellen voor Gods Woord en Zijn Woord geloven, dan komt God zelf - de Vader en de Zoon - in ons leven om bij ons te wonen. Stel dat je ooit - misschien in een visioen - zou zien dat Here Jezus jouw huis binnenkwam. Je zou totaal overdonderd zijn en vervuld worden met vrees en ontzag. Je zou willen neerknielen aan zijn voeten. En Jezus zegt hier nota bene: ,,Wij zullen komen... Niet alleen Ikzelf zal komen, ook de Vader zal komen." En waardoor? Door het Woord van God.
Voor velen van ons in de Kerk van vandaag, geldt dat we onze houding ten opzichte van Gods Woord moeten veranderen. We moeten opnieuw ontzag, eerbied en vrees krijgen voor het Woord van God. Het Woord van God zal in onze levens niet effectief zijn op de manier die ik in dit boek beschrijf, tenzij we hebben geleerd ontzag te hebben voor Gods Woord.

Heer, verander mij door de kracht van Uw Woord, en leer mij ontzag en eerbied te hebben voor Uw levende, krachtige Woord. Dank U voor de onbegrijpelijke genade, Vader en Zoon, dat U door Uw geest intrek neemt in mijn eenvoudige, bescheiden, menselijke wezen. Amen.