Shop Doneer

Vrees voor mensen

Leestijd: 1 min.
Nog een ander soort vrees die niet voortkomt uit de vreze des Heren, is de bekende en veel voorkomende 'vrees voor mensen':
Mensenvrees legt iemand een valstrik, maar wie op de Heere vertrouwt, wordt in een veilige vesting gezet (Spreuken 29:25).
De vrees voor mensen is het lijnrecht tegenovergestelde van vertrouwen op - en vertrouwdheid met - de Heer. Vrees voor mensen heeft meestal te maken met angst voor wat mensen zullen denken of zeggen, of wat ze van je zullen vinden. Als je dit herkent, dan is mogelijk de vrees voor mensen in jou aan het werk.
We zouden eens moeten nagaan en moeten erkennen hoe vaak de vrees voor mensen erin slaagt ons af te remmen in ons volgen van de Heer. Er doen zich momenten voor dat we eigenlijk tegen mensen zouden moeten spreken over de Heer, of getuigen van Zijn liefde en Zijn grootheid, maar de vrees voor mensen belet ons onze mond open te doen...
Het gebeurt meestal heel subtiel en sluipend, maar de vrees voor mensen kan ons terughoudend maken in ons vrije getuigenis van Zijn kracht en de redding die er is in Jezus. ...Vrees voor mensen maakt in zo'n geval feitelijk mensen belangrijker dan God. Degenen die leven met de vrees voor mensen zijn meer bezorgd over wat anderen van hen denken, dan over wat God van hen denkt - en het feit dat God hen wil inzetten voor Zijn alles-en-iedereen-omvattende reddingsplan. Voor mensen die deze valstrik niet herkennen en meegaan in deze afleiding van de duivel, is de mening van God minder belangrijk dan de mening van hun medemensen.
De vrees voor mensen weerhoudt ons dus ook van het gehoorzamen van God; ze vangt ons in een strik als we willen wandelen op een pad van gehoorzaamheid en rechtvaardigheid. Laten we op het pad blijven van gehoorzaamheid aan onze hemelse Vader...
Verkies altijd de vreze des Heren boven de vrees voor mensen!

Hemelse Vader, als ik Uw naam vrees, dan hoef ik geen mensen meer te vrezen! Dank U wel voor die heerlijke rijkdom. De vreze des Heren geeft me grote gerustheid. Dank U voor die genade! Ik vertrouw U Heer. Amen.