sluit
Shop Doneer

Vreugde

Leestijd: 1 min.
Dan zal ik naar Gods altaar gaan,
naar God, mijn blijdschap en mijn vreugde
(Psalm 43:4)
David had in zijn leven twee dingen geleerd over vreugde. In de eerste plaats: er is maar één bron van vreugde: God Zelf. In de tweede plaats is er maar één plaats waar we uit die bron kunnen putten: het altaar. Het altaar is de plaats waar geofferd wordt, de plaats van overgave en toewijding, de plaats waar we ons leven afleggen. Door het offer dat we bij het altaar brengen, komt er een vreugde in ons vrij die alleen God kan schenken.
Er is een groot verschil tussen vreugde en geluk. Vreugde speelt zich af op het terrein van de geest. Geluk bevindt zich op het terrein van de ziel. Een gevoel van geluk heeft te maken met onze emoties, onze gevoelens, onze omstandigheden. Als alles goed gaat, dan zijn we gelukkig. Als er veel in ons leven tegenzit of als het slecht met ons gaat, dan zijn we ongelukkig. Het is fijn om gelukkig te zijn, maar het is ook een gevoel dat we niet voortdurend kunnen hebben.
Vreugde daarentegen is niet afhankelijk van gevoelens of omstandigheden. Het is niet afhankelijk van onze lichamelijke conditie. Vreugde vindt plaats in onze geest. En er bestaat slechts één bron van vreugde en dat is God Zelf. God is eeuwig en onveranderlijk. Hij is de reden dat we vreugde kunnen kennen, juist op een moment dat we niet gelukkig of blij zijn. Vreugde komt direct van God. Vreugde is net als God zelf - eeuwig, onveranderlijk - en wordt niet beïnvloed door situaties of omstandigheden.
Vreugde komt echter alleen vrij op het altaar. Net als David moeten we bewust besluiten naar God te gaan, naar het altaar; de plaats van overgave en toewijding, de plaats waar we ons leven zonder voorbehoud in Gods handen leggen. Als we dat doen, dan kunnen we een vreugde ervaren die blijvend is en onveranderlijk.

Mijn antwoord in geloof:
Heer, dank U wel voor die kostbare schat van diepe vreugde, die ik steeds weer mag ervaren als ik mijzelf aan u overgeef. Ik leg mijn leven zonder voorbehoud op Uw altaar. Doe in mij de vreugde ontspringen die alleen van U komt, Heer, op basis van mijn onvoorwaardelijke overgave aan U. Amen.