Shop Doneer

Vriendschap

Leestijd: 3 min.
Ik ben een vriend van allen die U vrezen
en zich aan uw bevelen houden.
(Psalm 119: 63)
Als je iemand vertelt dat je christen bent, lokt dat vaak een bepaalde reactie uit: Bij welke kerk hoor je? Ben je baptist, gereformeerd, hervormd, rooms katholiek? Persoonlijk denk ik dat God zich niet zo druk maakt over dit soort labels en etiketten.
Zelf houd ik er ook niet zo van om in één bepaald confessioneel hokje te worden geplaatst. Want zodra mensen mij in één van hun krappe, religieuze hokjes hebben geplaatst, zijn ze niet langer open voor de dingen die echt belangrijk zijn. Ik heb liever dat ze mij zien en benaderen als een persoon, niet als een onderdeel of vertegenwoordiger van een religieuze stroming of een bepaalde kerk.
Wanneer mensen mij vragen bij welke denominatie ik hoor, dan antwoord ik graag met Davids woorden: Ik ben een vriend van allen die God vrezen en die zich aan zijn bevelen houden. Dat legt de nadruk op wat werkelijk belangrijk is: mijn relatie met God en met Zijn kinderen, en de instructie die Hij Zijn kinderen geeft om te leven naar Zijn Woord.
Mijn eerste vrouw, Lydia, shockeerde ooit onze katholieke buurvrouw, toen ze terloops opmerkte: ,,Er zullen in de hemel natuurlijk geen katholieken zijn...'' Terwijl de mond van de dame open viel van schrik en verbazing, voegde Lydia er snel aan toe: ,,...net zoals er geen protestanten, pinksterchristenen gereformeerden zullen zijn... De hemel is voor degenen die God liefhebben en gehoorzamen.'' We hoeven overigens niet pas in de hemel tot deze ontdekking te komen. Hier op aarde al is er een band van liefde, intimiteit en vertrouwen tussen de mensen die David hier beschrijft. Die liefdesband overstijgt alle religieuze etiketten en labels die door mensen zijn bedacht.
**In Johannes 10 spreekt Jezus in het eerste deel over de mensen die in Hem geloven uit het volk Israël; maar in vers 16 gaat Hij verder en zegt over mensen uit andere volken:
Maar Ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen (dus die niet zijn van het Joodse volk) ook die moet Ik hoeden, ook zij zullen naar Mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.
Wat zal de gelovigen uit alle heidense volken tot Jezus trekken? Waarom komen ze naar Hem toe? Omdat zij zullen horen naar Zijn stem... Dat is het kenmerk van iedereen die tot Jezus komt. 'Zij zullen naar Mijn stem luisteren', zegt Jezus, 'en dan zullen zij één kudde worden, met één herder'. Hoe? 'Wat is de weg die leidt tot eenheid onder alle volgers van Jezus uit alle achtergronden en volken? Het zal komen doordat ze luisteren naar de stem van de Heer. Het is geen kwestie van organisatie, en ook niet voornamelijk een kwestie van leer, theologische discussie of denominale richting. Ik geloof dat er eenheid komt als we allemaal leren luisteren naar de stem van de Heer.
Die vriendschap met Jezus, waarin we intimiteit beleven met Hem doordat we Zijn stem herkennen en verstaan, is de basis van bovennatuurlijke eenheid en echte vriendschap onder christenen uit alle denominaties en kerken. Naarmate we dichter toe leven naar de terugkomst van onze Herder, zal die eenheid toenemen en een kenmerk zijn van allen die Hem toebehoren.
** dit stuk tekst is overgenomen uit 'Leren in de stilte - Luisteren naar God', p.22

Mijn antwoord in geloof:
Hemelse Heer en Herder, wat verlang ik naar het moment dat U terugkomt! Maar tot die tijd bid ik en hoop ik dat nog vele duizenden van Uw schapen zullen terugkomen en worden toegevoegd aan Uw kudde! Gebruik mij Heer, als een instrument in Uw handen, om velen bekend te maken met redding in U, en om vriendschap te bouwen met allen die U vrezen en die zich houden aan Uw bevelen. Amen.