Shop Doneer

Vrij van wetticisme

Leestijd: 2 min.

In Romeinen 8:15 richt Paulus zich tot christenen die gedoopt zijn in de Heilige Geest en zegt:

Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt...

Slavernij betekent gebondenheid en angst. Paulus waarschuwt de gelovigen ervoor te zorgen dat de duivel hen niet terug trekt in de slavernij. En het is duidelijk dat de vorm van slavernij die Paulus hier bedoelt, die van 'godsdienstige slavernij' is – de onderwerping aan de Wet waarvan ze nu juist werden bevrijd op het moment dat Jezus stierf aan het kruis.

De hele brief aan de Galaten behandelt dit thema van niet gebonden worden aan wetticisme nadat mensen zijn bevrijd door het Evangelie en de kracht van de Heilige Geest. Sterker nog, Paulus behandelde deze zaak als iets wat nog veel erger is dan seksuele zonden als ontucht of overspel. Het is opvallend dat de brief aan de Galaten de enige brief is die Paulus niet begint met een woord van dankzegging voor de mensen aan wie hij schrijft. Hij is zo verontwaardigd over waar de christenen in Galatië mee bezig zijn, dat hij direct met de deur in huis valt:

Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem die u in de genade van Christus geroepen heeft... (Galaten 1:6)

Dit is een duidelijk voorbeeld van religieuze demonen, die mensen terugslepen in de slavernij van wetticisme. Laten we acht slaan op Paulus' waarschuwing:

...laat u niet weer met een ​juk​ van slavernij belasten. (Galaten 5:1)

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor Uw vergeving. Ik spreek uit dat ik niet meer zal worden gebonden aan wettisch denken, nadat ik door het Evangelie en de kracht van de Heilige Geest bevrijd ben. Ik ben vergeven en bevrijd van mijn zonden. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.