Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Vruchten van de Geest

Leestijd: 3 min.

In de afgelopen dagen hebben we de gave van geloof besproken. De komende dagen zullen we kijken naar geloof als een van de vruchten van de Geest.

De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Galaten 5:22-23

De zevende vorm van vrucht die hier genoemd wordt is geloof. Voordat we deze specifieke vorm van vrucht gaan bestuderen, is het nuttig om eerst het verband te bekijken tussen gave en vrucht in het algemeen. Wat is het verschil tussen die twee? Een goede manier om het verschil in beeld te krijgen, is een kerstboom en een appelboom naast elkaar te zetten. Daarbij heb ik het over een kerstboom waar de cadeautjes in zijn gehangen.

Vruchten van de Geest

In het geval van de kerstboom wordt een gave door een enkele handeling in de boom gehangen en er ook weer uit verwijderd. Er is geen verband tussen de boom en de gave. De gave zegt ons dus niets over de aard van de boom waar ze in is gehangen. Anderzijds is er wel een verband tussen een appel en de boom waar ze aan hangt. De aard van de boom bepaalt de aard van de vrucht, zowel wat de soort als de kwaliteit betreft. Een appelboom kan nooit een sinaasappel voortbrengen. Een goede boom zal goede vruchten dragen; een slechte boom zal slechte vruchten dragen (zie Mattheüs 7:17-20). De vrucht van de appelboom wordt niet voortgebracht door één enkele handeling, maar is het resultaat van een voortdurend groeiproces.

Vruchten van de Geest

Om de beste vruchten voort te brengen, moet de boom zorgvuldig worden verzorgd. Dat vraagt tijd, bekwaamheid en arbeid. Laten we deze eenvoudige vergelijking nu op het gebied van het geestelijke toepassen. Een geestelijke gave wordt door een enkele handeling ontvangen. Geestelijke gaven zeggen niets over de aard van de persoon die de gave gebruikt. Anderzijds geven geestelijke vruchten wel degelijk de aard weer van het leven waar ze uit voortkomen; vruchten komen uitsluitend als resultaat van een groeiproces.

Gave of vrucht?

Gaven of vruchten van de Geest

Gaven drukken zich uit in mogelijkheden; vruchten drukken zich uit in karakter. Wat is belangrijker? Karakter zegt meer van de persoon dan mogelijkheden. Het gebruiken van gaven is namelijk slechts tijdelijk. In 1 Korinthiërs 13:8-13 zegt Paulus dat er een tijd komt dat gaven niet langer nodig zullen zijn. Maar karakter is blijvend. Het karakter dat we in dit leven ontwikkelen, is bepalend voor wat we in de eeuwigheid zullen zijn. Overigens hoeven we niet het ene te kiezen ten koste van het andere. Gaven sluiten geen vruchten uit; vruchten sluiten geen gaven uit. Integendeel, ze zijn eerder bedoeld om elkaar aan te vullen. Gaven behoren karakter op een praktische manier tot uitdrukking te brengen.

Dit zien we op een volmaakte manier geïllustreerd in Jezus Zelf. Zijn liefdevolle en vriendelijke karakter kwam op een volmaakte manier tot uitdrukking in Zijn gebruik van geestelijke gaven. We moeten Zijn voorbeeld volgen. Hoe meer we de eigenschappen van liefde, inleving en bewogenheid die zo karakteristiek voor Jezus waren, ontwikkelen, hoe meer we ook dezelfde gaven nodig zullen hebben om deze eigenschappen in de praktijk tot uitdrukking te brengen. Hoe vollediger we met deze gaven van de Geest zijn toegerust, hoe groter onze bekwaamheid zal zijn om God de Vader te verheerlijken, precies zoals Jezus dit deed.

Gebed van de dag

Heer Jezus, dank U wel voor Uw volmaakte voorbeeld van het samengaan van de gaven en de vruchten. Ik strek mij uit naar de groei van de vruchten van de Geest, door open te staan voor de leiding van de Heilige Geest. Daarnaast strek ik mij ook uit naar de gaven van de Geest, waarmee ik de mogelijkheid ontvang om de Vader te verheerlijken. Vader, wat heeft U toch volkomen voorzien in alles wat ik nodig heb!

Derek Prince proclamatiekaarten

Derek Prince geloofde in de kracht van het proclameren uit de Bijbel. Over het thema van deze dagelijkse overdenking is een proclamatiekaart uitgegeven: De vrucht van de Geest. Meer leren over dit krachtige wapen dat God ons gegeven heeft door Zijn Woord? Lees dan Dereks boek De kracht van proclamatie.