Shop Doneer

Waar de Geest Heer is, daar is vrijheid

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 218

En de geesten van de profeten zijn aan de profeten zelf onderworpen. Want God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen.(1 Korinthiërs 14:32-33)

Waar de Geest Heer is, daar is vrijheid

Deze week beginnen we aan onze studie van de Geest-vervulde Gemeente. We gaan verder dan het leven van de individuele gelovige en kijken naar het algemene leven en de aanbidding van een christelijke gemeenschap als geheel. De vragen waarop we een antwoord zullen zoeken zijn:
  1. Welk verschil maakt de doop in de Heilige Geest in het leven en de ervaring van de gemeente als geheel?
  2. Wat zijn de belangrijkste aspecten die een gemeenschap waarin alle of de meeste leden de doop in de Heilige Geest hebben ontvangen, anders maken en waarin zij vrij zijn om in hun diensten de ontvangen kracht ook te gebruiken?
  3. In welk opzicht zou zo’n gemeenschap anders zijn dan een samenkomst waarin geen van de leden deze ervaring heeft ontvangen?
Om deze vragen te beantwoorden, zullen we twee belangrijke facetten gaan onderzoeken waarin een vrije samenkomst van Geest-vervulde gelovigen verschilt van één waarin de leden de doop in de Heilige Geest niet ontvangen hebben.
Het eerste belangrijke kenmerkende aspect van zo’n samenkomst, wordt door Paulus genoemd in 2 Korinthiërs 3:17: De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid.
Paulus wijst hier op twee belangrijke feiten aangaande de tegenwoordigheid en de invloed van de Heilige Geest in een samenkomst. Het eerste is dat de Heilige Geest Heer is. In het Nieuwe Testament komt het woord ‘Heer’ in gebruik en betekenis overeen met de naam ‘Jahweh’ in het Oude Testament. Het is een titel die wordt gebruikt voor de ene ware God en die nooit aan enig lager wezen of schepsel gegeven wordt. Deze titel behoort toe aan elk van de drie Personen van de Godheid. God de Vader is Heer; God de Zoon is Heer; en God de Heilige Geest is Heer. Als Paulus hier dus zegt: de Heere is de Geest, dan legt hij dus de nadruk op de allerhoogste soevereiniteit van de Heilige Geest in de Gemeente.
Het tweede grote feit waar Paulus hier op wijs, is dat waar de heerschappij van de Heilige Geest in de gemeente wordt erkend, het resultaat in een samenkomst vrijheid is of ‘Vrij zijn’. Iemand heeft eens getracht de ware betekenis van het tweede gedeelte van dit vers naar voren te brengen door een kleine wijziging. In plaats van ‘waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid’, kunnen wij ook zeggen: ‘Waar de Geest Heer is, daar is vrijheid’. Dat wil zeggen: ware vrijheid komt in een samenkomst in die mate waarin de leden de heerschappij van de Heilige Geest erkennen en zich daaraan overgeven.
Heer, ik wil mij overgeven aan de absolute, totale heerschappij en soevereiniteit van de Heilige Geest in mijn leven. Dank U voor de vrijheid die ik door Zijn heerschappij in mijn leven mag ervaren. Amen.